Odznaczenie Rektora o. Ryszarda Sztylki w Brukseli

 Materiał filmowy z odsłonięcia tablicy

Gandawa Tablicag

20 października 2017 r. na uniwersytecie w Gandawie odsłonięto tablicę upamiętniającą świętego brata Alberta Chmielowskiego. To tam polski zakonnik wyjechał na studia po powstaniu styczniowym. W uroczystości wziął udział Ambasador RP w Królestwie Belgii, pan Artur Orzechowski, bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który w swoim przemówieniu  nakreślił duchową sylwetkę