Przewodniczący KEP Sekretarz Generalny
Strona główna
Polish Bishops' Conference | Conferentia Episcoporum Poloniae

Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

„Winniśmy wzmacniać naszą tożsamość narodową, nie wolno nam zapominać, kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie. Winniśmy czuć się zawsze jedną wspólnotą, niezależnie od tego, gdzie są nasze domy i miejsca pracy. Jesteśmy odpowiedziami za rozwój naszej kultury i nauki, ale nie możemy też zapomnieć, że należymy do wielkiej wspólnoty narodów, że korzystamy z ich dorobku i osiągnięć. Inne narody też chcą ubogacać się, czerpiąc z naszego skarbca.

Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tam bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i europejskiej kultury. Świadomość tych związków, a zarazem świadomość wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i zwiększą poszanowanie kultury innych narodów. Jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, za to, co ona stanowi, za to, co od niej otrzymaliśmy i otrzymujemy”.

/ Jan Paweł II Przemówienie podczas audiencji dla uczestników rzymskiego spotkania "Kraj - Emigracja". Watykan 29 X 1990 /1 września 2014 roku rozpoczęło działalność przy Sekretariacie KEP w Warszawie Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Zadaniem Biura jest: koordynowanie i ułatwianie kontaktów między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego polskiej emigracji (kapłanów, sióstr zakonnych, świeckich) i polskimi biskupami, z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na czele, nawiązywanie kontaktów z biskupami krajów, gdzie prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i świeckimi, zajmującymi się polskimi emigrantami.

Oprócz charakteru administracyjnego Biuro posiada także charakter duszpasterski – temu celowi służą organizowane przez Biuro spotkania duszpasterzy polonijnych, szkolenia dla księży wyjeżdżających do pracy z Polakami za granicą, promowanie materiałów i inicjatyw duszpasterskich dostosowanych do warunków emigracyjnych, troska o dziedzictwo duszpasterstwa polskiej emigracji, współpraca z instytucjami i wspólnotami kościelnymi mogącymi służyć duszpasterstwu polskojęzycznemu poza granicami naszej Ojczyzny, tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń duszpasterskich w pracy z polskimi emigrantami

Biuro poprzez swoją działalność stara się uwrażliwiać na sytuację polskich emigrantów ze strony wspólnoty Kościoła w Polsce oraz animować formy pomocy rodzinom rozdzielonym z powodu wyjazdów emigracyjnych.


FOTO – RELACJA Z POŚWIECENIA I DZIAŁALNOŚCI BIURA

 

Dane kontaktowe Biura:

bp Piotr Turzyński
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

s. Edyta Rychel MChR
Sekretarz Biura


Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. +48 22 53 04 874
e-mail: emigracja@episkopat.pl
www: emigracja.episkopat.pl
fb: Biuro Duszpasterstwa Emigracji


Biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00