Kurs dla Duszpasterzy Polskiej Emigracji.

2.  IMG 2567W dniach od 4 do 6 lipca br. w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski  w Warszawie miał miejsce Kurs Przygotowawczy dla Duszpasterzy Polskiej Emigracji. Kurs przeznaczony jest dla księży diecezjalnych i zakonnych, którzy w bieżącym roku podejmują pracę duszpasterską poza granicami naszego kraju..    Foto Galeria

W kursie dla duszpasterzy polskiej emigracji wzięło udział 12 księży, którzy wyjadą do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, w Niemczech, we Francji oraz w Norwegii. Taki kurs to okazja do zapoznania się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz z ogólnymi zasadami funkcjonującymi w tego rodzaju duszpasterstwie. Taki kurs to okazja do zapoznania się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz z ogólnymi zasadami funkcjonującymi w tego rodzaju duszpasterstwie.

W spotkaniu pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wzięli udział zaproszeni goście – duchowni i świeccy, rektorzy polskich misji katolickich i przedstawiciele instytucji zajmujących się Polonią –  przedstawiając w formie prelekcji specyfikę życia i duszpasterstwa emigracyjnego.

Księża wysłuchali prelekcji podejmujących tematykę: „Historii Emigracji Polskiej i jej duszpasterstwa”, którą przedstawił ks. prof. Bernard Kołodziej TChr (UAM) . Z „Aspektami prawnymi duszpasterstwa migrantów” – zapoznał księży ks. prof. Leszek Adamowicz (KUL), a prof. Jacek Gołębiewski (KUL) wygłosił referat „Duszpasterz emigrantów wobec patrymonium kulturalnego i patriotycznego”.  Ks. prof. Wojciech  Necel SChr (UKSW) poruszył natomiast temat:  „Specyfika duszpasterstwa małżeństw i rodzin na emigracji” a p. Tomasz Kania (Radio Londyn) powiedział o  „Oczekiwanych świeckich wobec polskich duszpasterzy na emigracji” .

Księża spotkali się m.in. z sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski bp. Arturem Mizińskim, a także z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznym - Mateuszem Stąsiek, dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, który wygłosił referat: „Zróżnicowane wyzwania we współpracy państwa polskiego z Polonią i polonijnymi środowiskami duszpasterskimi”.

W Kursie wzięli udział księżą z archidiecezji: warszawskiej, katowickiej; przemyskiej, lubelskiej i warmińskiej oraz z diecezji tarnowskiej, kaliskiej i zielonogórsko – gorzowskiej,  a także kapłan z Towarzystwa Chrystusowego.