II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

mms 20170626 133917Dnia 24 czerwca w Gräfinthal w Niemczech miało miejsce poświęcenie kaplicy klasztornej należącej obecnie do Ojców Franciszkanów, połączone z poświęceniem grobu w którym znajdują się szczątki Anny Leszczyńskiej. W uroczystościach, którym przewodniczył bp Wiesław Lechowicz uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni oraz przedstawiciele władz lokalnych z Niemiec i Francji.

Bp Lechowicz, Delegat KEP ds. Emigracji w czasie kazania zwrócił uwagę na konieczność respektowania prawa Bożego w Europie oraz świadczenia o wyznawanej wierze przez chrześcijan w ich życiu codziennym.