II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

USA zdjeciaW dniach od 1 do 15 czerwca bp Wiesław Lechowicz odwiedził polonijne ośrodki duszpasterskie w USA. Pierwszy etap wizyty obejmował Lombard i Chicago. Od 4 czerwca w Seminarium w Orchard Lake bp Lechowicz prowadził rekolekcje dla polskich księży pracujących w USA. Kolejny etap wizyty obejmował zachodnie wybrzeże USA.

W Seattle bp Lechowicz udzielił kilkunastu młodym ludziom sakramentu bierzmowania, a 11 czerwca bp Wiesław przewodniczył uroczystości 125 lecia prowadzenia duszpasterstwa polskojęzycznego w Tacoma. 13 czerwca Delegat KEP złożył wizytę Siostrom Misjonarkom pracującym w Kanadzie, w niedalekim Vancouver.

Bp Wiesław Lechowicz odwiedził polonijne ośrodki duszpasterskie w USA

Pierwszy etap wizyty obejmował Lombard i Chicago. W Lombard księża Chrystusowcy prowadzą parafię i i sanktuarium Bożego Miłosierdzia, natomiast Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oprócz włączania się w duszpasterstwo parafialne prowadzą przedszkole, do którego uczęszcza ponad 100 dzieci z polonijnych rodzin. W tej miejscowości ma swoje miejsce także Dom Prowincjalny Towarzystwa Chrystusowego. Prowincjałem księży Chrystusowców na terenie Ameryki Północnej jest ks. Paweł Bandurski. Pobyt w Lombard stał się okazją dla bp Lechowicza do posługi duszpasterskiej oraz spotkań z przedstawicielami Polonii.

W sobotę, 3 czerwca, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej spotkał się w Chicago z miejscowym arcybiskupem – Błażejem Cupichem. Bp Wiesław wyraził wdzięczność za umożliwienie polskim wspólnotom korzystania z posługi duszpasterskiej w języku polskim i odniósł się do problemów, które dotykają niektóre polonijne wspólnoty. Zaznaczył, iż Chicago skupia największą ilościowo grupę Polonii i jej duszpasterzy na świecie. Kardynał Cupich wyraził przekonanie, że język ojczysty ma fundamentalne znaczenie dla kultu i dlatego pragnie kontynuować linie otwartości dla duszpasterstwa polskojęzycznego. Zwrócił się też z prośbą, by przekazać polonijnym wspólnotom zapewnienie o jego życzliwości i intencji, by z polonijnych rodzin rodziły się powołania do stanu duchownego i zakonnego.

Sobota była też dniem spotkań z Siostrami Misjonarkami w ich Domu Prowincjalnym oraz w placówkach, które prowadzą, między innymi Dom Samotnej Matki. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja programu wsparcia dla osób z syndromem poaborcyjnym „Rachel”. Moderatorką tego programu jest S. Maksymiliana Kamińska.

Niedziela upłynęła ks. biskupowi na głoszeniu słowa Bożego i celebrowaniu Eucharystii w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Chicago. Na Trójcowie pracują księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki. W tym dniu miały też miejsce spotkania w sprawie kościoła pw. św. Wojciecha w Chicago i w związku z sytuacją w strukturach miejscowych Kościoła Domowego.

Od 4 czerwca bp Lechowicz prowadził rekolekcje dla polskich księży pracujących w USA. Rekolekcje odbywały się w kaplicy Seminarium im. Św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake. Przebiegały pod hasłem „Ecce Homo”.

5 czerwca doszło do spotkania Delegata KEP z abp Detroit Allenem Henry Vigneron. Przedmiotem rozmowy była aktualna sytuacja Seminarium i całego kompleksu w Orchard Lake. Bp Lechowicz wyraził troskę, by ten ośrodek zachował swą tożsamość religijną – katolicka i patriotyczną - polską. Opinia ta spotkała się z życzliwym przyjęciem i zrozumieniem ze strony miejscowego biskupa. W najbliższym czasie zostanie wybrany nowy rektor Seminarium i kolejny kanclerz Ośrodka w Orchard Lake.

Pobyt w Orchard Lake stał się okazją do odwiedzenia pracujących w parafiach polonijnych w okolicach Detroit księży i sióstr zakonnych – w parafii pw. MB Częstochowskiej w Sterling Heights i w parafii pw. św. Floriana w Hamtramck.

Kolejny etap wizyty obejmował zachodnie wybrzeże USA, konkretnie Seattle i Tacoma. W Seattle bp Lechowicz udzielił kilkunastu młodym ludziom sakramentu bierzmowania. Parafię pw. Małgorzaty Szkockiej prowadzi ks. Andrzej Galant TChr, opiekując się tak wspólnotą polonijną, jak i amerykańską.

11 czerwca bp Wiesław przewodniczył uroczystości 125 lecia prowadzenia duszpasterstwa polskojęzycznego w Tacoma. Proboszczem tej parafii jest ks. Eugeniusz Bolda Tchr. Licznie zgromadzeni wierni podczas Eucharystii i przyjęcia w domu parafialnym dzielili się wspomnieniami i planami na przyszłość. Biskup Lechowicz dziękował za zaangażowanie w życie parafii, a podczas kazania wskazał na Trójcę Przenajświętszą jako wzór wspólnoty kościelnej. W uroczystości brali też udział Prowincjał księży Chrystusowców, poprzedni proboszcz – ks. Piotr Dzikowski i ks. Jacek Wesołowski.

13 czerwca Delegat KEP złożył wizytę Siostrom Misjonarkom pracującym w Kanadzie, w niedalekim Vancouver. Siostry włączają się w duszpasterstwo parafialne prowadzone przez ojców oblatów oraz pracują w miejscowym przedszkolu.