Spotkanie opłatkowe w Kurytybie

W poniedziałek 17 grudnia w Domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie odbyło się spotkanie opłatkowe polskich i polonijnych duszpasterzy. W programie spotkania była wspólna celebracja Eucharystii, śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem i świąteczny obiad. Uczestnicy spotkania obejrzeli także film z warszawskiego koncertu 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dzielili się doświadczeniami swojej pracy misyjnej i polonijnej w Brazylii.