Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego

2. NiepokalanwJPGW ramach trwającego V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy obradowało w Warszawie Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego. W Forum wzięli udział Rektorzy Polskich Misji Katolickich, przedstawiciele kapłanów posługujących Polonii i Polakom na całym świecie oraz siostry zakonne. Pod przewodnictwem bp Wiesława Lechowicza, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego uczestnicy Forum dyskutowali o roli duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz o trosce o pogłębianie wiary i ewangelizację. Foto Galeria

Celem Forum było także przedstawienie roli Kościoła oraz księży i sióstr zakonnych w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego. 

22 września, w trzecim dniu Zjazdu uczestnicy Światowego Forum Duszpasterstwa Polonijnego udali się z wizytą studyjną do Niepokalanowa. W Kaplicy św. Maksymiliana została odprawiona Msza św., którą celebrował ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W czasie wizyty zapoznano się ze znajdującą w podziemiach Bazyliki Panoramą Tysiąclecia przedstawiającą historię Polski poczynając od pradawnych władców i królów Polski, duchownych, bohaterów walk o odzyskanie niepodległości.

Po południu odbyła się sesja podsumowująca w Parlamencie. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zamknął debatę w parlamencie podsumowującą V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy słowami „dobrze jest być Polakiem w Polsce i za granicą”. Zobacz więcej