II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

Dnia 21 września odwiedziłem wspólnotę polskich rodaków gromadzącą się w polskiej parafii misyjnej w Berlinie, odpowiadając na zaproszenie jej proboszcza ? salezjanina, ks. Marka Kędzierskiego. W tym dniu w samo południe udzieliłem sakramentu bierzmowania 117 osobom ? 100 z nich stanowiła młodzież. Pięknie przygotowana liturgia, okazały kościół ? bazylika pw. św. Jana Chrzciciela, która poprzednio służyła duszpasterstwu wojskowemu, wypełniona ludźmi, przejęcie malujące się na twarzach bierzmowanych stworzyły dobry klimat do modlitwy i zawierzenia się Duchowo Świętemu.