POLONIJNY OŚRODEK SPOTKAŃ - CONCORDIA

P1050247W dniach 29 – 30 listopada 2014 roku  w ośrodku Concordia odbyło się spotkanie członków Rad Parafialnych Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. 

Gościem spotkania był ks. biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 

Kościół w Niemczech prowadzi różne spotkania, dyskusje i sondaże na temat przyszłych struktur pastoralnych