Niemcy - Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus”

Niemcy Emaus W dniach od 19 do 21 stycznia br. odbyło się kolejne Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus w ośrodku  rekolekcyjnym „Concordia” w Niemczech. Spotkaniu przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, który głosił konferencje na kanwie historii uczniów idących do Emaus i ich spotkania z Jezusem zmartwychwstałym.

Biskup zachęcał młodych do odkrywania życiowego powołania poprzez wrażliwość na bliskość Jezusa towarzyszącego człowiekowi dzięki swej obecności w słowie Bożym, w sakramentach i we wspólnocie Kościoła.  W spotkaniu, które zgromadziło ok. 70 osób najwięcej czasu poświęcono na modlitwę (do późnych godzin nocnych) i słuchanie konferencji. Młodzi mieli też możliwość przystąpienia do spowiedzi. Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia. Nie brakowało też czasu na osobiste rozmowy i dzielenie się doświadczeniem wiary i zaangażowania w Kościele. Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ świętowano 10 lecie SFM. Inicjatorami tej formy duszpasterstwa młodzieży polonijnej w Niemczech byli ks. Bogdan Renusz TChr i s. Andrzeja Spyra. Ks. Bogdan po dzień dzisiejszy jest organizatorem i prowadzącym te spotkania. Odbywają się one regularnie co dwa miesiące. Obecne było 69-tym. Zawsze przebiega w radosnej i modlitewnej atmosferze, której sprzyja dobra oprawa muzyczna i gościnność domu „Concordia”.