Jubileusz 30-lecia PMK w Aachen, Niemcy

Aachen 20173 września 2017 roku Polska Misja Katolicka w Aachen obchodziła Jubileusz 30-lecia. Na Mszy św. której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zebrali się licznie wierni by dziękować dobremu Bogu za otrzymane łask i prosić o dalsze błogosławieństwo.

Z HISTORII PMK-AACHEN

Dekretem ks. biskupa Klausa Hemmerle z dnia 2 lipca 1987 r. została ustanowiona w Aachen Polska Misja Katolicka. Trzeba jednakże wspomnieć, że polskie duszpasterstwo rozpoczęło działalność na terenie Aachen już bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Była to jednak działalność nieformalna ograniczająca się tylko do nieregularnych mszy św., i spowiedzi. Pierwszym księdzem działającym na terenie Aachen był kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Czesław Kiek. Był już wtedy w podeszłym wieku, mieszkał w Duisburgu-Rheinhausen prowadząc w tej części diecezji Münster polskie duszpasterstwo. Jednakże w trosce o rodaków mieszkających w diecezji aacheńskiej pomimo wieku i chorób, które Go gnębiły docierał z posługą duszpasterską do Aachen. Msze św. sprawował w nieistniejącym już klasztorze sióstr na Süsterfeldstr.

Naprzeciw klasztoru znajdowało się osiedle mieszkaniowe tzw. "Europadorf" zamieszkane przez  obcokrajowców, a szczególnie przez pierwszych powojennych emigrantów polskich. Po śmierci ks. Kieka z posługą duszpasterską przyjeżdżał do Aachen jego następca w Duisburg - Rheinhausen (Polska Misja Katolicka Moers) chrystusowiec ks. Wiesław Zglinnicki. Dla nielicznej grupki wiernych msze św., były sprawowane w kaplicy przy kościele św. Krzyża.

Początek lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia to exodus Polaków, wolących żyć na obczyźnie, aniżeli we własnym kraju pod rządami komunistycznymi. Napływ coraz większej liczby wiernych spowodował, że Towarzystwo Chrystusowe zwróciło się do tutejszych władz kościelnych z propozycją  przysłania na stałe duszpasterza, który by objął troską duszpasterską  polskich emigrantów. Powstaje Polska Misja Katolicka, której pierwszym proboszczem zostaje mianowany ks. Romuald Greh SChr. Wkrótce po powstaniu Misji w grudniu 1987 roku rozpoczęto regularne coniedzielne sprawowanie mszy św. w kościele św. Mikołaja w centrum Aachen z możliwością korzystania ze spowiedzi św. Misja obejmowała swoim zasięgiem duszpasterskim całą diecezję, dlatego też duszpasterz dojeżdżał z posługą duszpasterską sprawując niedzielne msze św. do Krefeld, Mönchengladbach. W październiku 1990 roku powstało biuro Misji w niewielkim lokalu przy Hubertusstr. Prowadzona była regularna katechizacja dzieci do I Komunii św., i młodzieży do Bierzmowania oraz zajęcia z j. polskiego. Została powołana przez duszpasterza Rada Duszpasterska. Z czasem w wyniku rozwoju Misji coraz bardziej był potrzebny drugi duszpasterz.

WładzeTowarzystwa Chrystusowego zaproponowały, że przyślą do pomocy drugiego księdza. W odpowiedzi na tę inicjatywę Biskupstwo Aachen utworzyło 8 grudnia 1991 roku w Mönchengladbach nową Polską Misję Katolicką. Od tego czasu terytorialnie do Polskiej Misji Katolickiej Aachen należą Regiony: Aachen-Land, Aachen-Stadt, Eifel, Düren i Heinsberg. Biskupstwo zatrudniło w Misji sekretarkę p. Elżbietę Esser. Rozpoczęto starania o większe pomieszczenia dla Misji, ponieważ dotychczasowe było za małe. We wrześniu 1993 roku Misja otrzymała nową siedzibę przy Vaalser Str.3 . W listopadzie 1993 roku przybywa do Misji nowy duszpasterz ks. Edmund Druz SChr. Rozpoczyna się bardzo dynamiczny w rozwój okres istnienia Polskiej Misji Katolickiej  Aachen. Nowy duszpasterz organizuje regularne sprawowanie mszy św. niedzielnej i środowej w Düren. W Aachen sprawowana jest również msza św. w piątki. Powstaje chór Misji "Kantylena", zostaje wydawany Kwartalnik "Przekazy", powstaje Koło Żywego Różańca i wiele innych grup religijnych i kulturalnych w zależności od potrzeb środowiska parafialnego. Powstają nowe grupy katechetyczne dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. Powstaje przy Misji szkółka języka polskiego. Rozpoczęły się regularne Pielgrzymki do Sanktuariów Matki Bożej w Europie oraz w świecie, pielgrzymki do Ziemi Świętej. Misja objęła patronat organizacyjny nad Polonijnymi Pielgrzymkami do Sanktuarium MB Pani Ubogich w Banneux w Belgii (ostatnia sobota maja z Dziećmi I-Komunijnymi i pierwsza sobota października Różańcowa). Misja ufundowała sztandar parafialny przedstawiający Patrona Misji św. Wojciecha i Matkę Boską  Częstochowską. Z Jasnej Góry został sprowadzony i umieszczony w kościele w Aachen obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Rozpoczęto piesze pielgrzymowanie 3 Maja do Sanktuarium Matki Bożej w Moresnet w Belgii. Duszpasterz zamieszkał w centrum Aachen, by wierni mieli lepszy dostęp do niego ( do tej pory ksiądz mieszkał w klasztorze sióstr w  Walheim).

7 czerwca 2002 roku nastąpiła zmiana głównego kościoła Misji w Aachen. Od tej pory Msze św. sprawowane są w St. Marien Kirche.
1 lutego 2003 roku przychodzi do Misji kolejny duszpasterz ks. Jan Urbanek SChr. Duszpasterz stara się kontynuować dotychczasową linię rozwoju Misji wprowadzając w zależności od potrzeb duszpasterskich nowe impulsy. Biskup mianował dla Misji nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii w Düren i w Aachen. Misja zaczęła obchodzić w ostatnią niedzielę kwietnia Święto Patronalne, kilka razy w roku wspólnota ma możliwość brania udziału w spotkaniu grilla parafialnego jak również na zabawach parafialnych. Piesza pielgrzymka do Moresnet została przesunięta na pierwszą niedzielę maja. Wierni zaczęli brać aktywny udział w głównej Procesji Bożego Ciała w Aachen. W Herzogenrath sprawowana jest w każdą sobotę niedzielna msza św. ( do tej pory raz w miesiącu w niedzielę). Misja otrzymuje dodatkową salkę i piwnicę przy St. Marien Kirche.

W ramach współpracy z miejscową parafią Misja bierze aktywny udział, co roku w międzynarodowej mszy św. w przedostatnią niedzielę kwietnia w St. Adalbert Kirche, (jest to kościół relikwii św.Wojciecha). Dalej są kontynuowane Pielgrzymki do Sanktuariów Matki Bożej na całym świecie oraz do Ziemi Świętej. Powstał chórek dziecięco-młodzieżowy, który z czasem przyjął grupę dorosłych i przekształcił się w Zespół Wokalno-Instrumentalny "Familiae". Sprawowane w każdą sobotę Adwentu o godz. 7.00 rano msze św. przyciągają coraz większą rzeszę dzieci, młodzieży i dorosłych. Regularna katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych daje coraz większą możliwość pogłębienia formacji religijnej.Dobra współpraca z miejcowymi strukturami kościoła zaowocowała tym, że od 1 stycznia 2010 roku Misja stała się głównym użytkownikiem St.Marien Kirche ( otrzymała też w Domu Parafialnym do wyłącznego użytku dwie salki na parterze,  piwnicę, oraz po uzgodnieniu  salę parafialną na piętrze i możliwość używania kuchni). Duszpasterz Ks. Prob. Jan Urbanek SChr został mianowany przez biskupa Rektorem Kościoła.W 2012 roku Misja obchodzi 25-lecie istnienia.