Węgry - Uroczystości ku czci św. króla Władysława I

„Król Węgier Władysław I Święty dziś nadal jest dla nas wzorem”

Budapeszt27 czerwca, podczas uroczystości w Győr, Prymas Węgier przypomniał, że urodzony w 1040 roku w Krakowie święty Władysław jest patronem braterskich, polsko - węgierskich tysiącletnich więzi. We Mszy św., którą koncelebrowali hierarchowie Episkopatu Węgier oraz Episkopatów sąsiednich państw, wzięło udział około 2,5 tys. wiernych. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Emigracji.

 2017 r. jest obchodzony jako Rok św. Władysława – patrona Węgier a jego celem jest jak najszersze spopularyzowanie życia i dzieła świętego nazywanego „rycerzem Chrystusa”. Był on synem króla Węgier Beli I z dynastii Arpadów i córki Mieszka II – króla Polski.

Z okazji Roku św. Władysława w dniach 25-27 czerwca w Győr, gdzie znajduje się relikwiarz z głową świętego miała miejsce konferencja naukowa a ponadto odbyły się liczne koncerty muzyczne, wystawy, przedstawienia oraz pokazy filmów dokumentalnych

W ramach obchodów Roku św. Władysława do Polski przybędzie Narodowa Pielgrzymka Węgrów. Bierze w niej udział ok. 800 węgierskich pielgrzymów ze wszystkich zakątków kraju ale także z Siedmiogrodu w Rumunii oraz ze Słowacji. Towarzyszy im 20 księży i zakonników. W dniach 27-28 bm. będą na Jasnej Górze w Częstochowie a 29 czerwca wezmą udział w Mszy św. na Wawelu w Krakowie pod przewodnictwem biskupa diecezji Győr (pol. Jawarynu) Andrása Veressa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Węgier

Na Wawelu marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przekaże przewodnictwo w ramach współpracy międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi, który od lat patronuje Narodowej Pielgrzymce Węgrów do Polski

Czytaj wiecej...

„Bóg miał swój plan także wobec św. króla Władysława. Jemu również przeznaczył szczególną rolę w ziemskiej i duchowej historii narodu. Pozwolił mu obronić Węgrów i inne ludy, żyjące w jego kraju przed najazdami ludów koczowniczych” – przypomniał kard. Erdő w homilii podczas Mszy św. przedstawiając historię panowania króla m. in. jego zmagania z Salomonem, stryjecznym bratem i wspierającymi go Niemcami o suwerenność swego kraju, wieloletnie walki z Niemcami, z Cesarstwem Bizantyjskim, wojny bałkańskie a także zawiązanie sojuszu interesów pomiędzy Węgrami a znaczącą częścią narodu chorwackiego.

„Nie jest przypadkiem, że król Władysław zapisał się w historii narodu węgierskiego jako mężny i bohaterski dowódca i rycerz. Sytuacja historyczna niemal nieustannie zmuszała go do prowadzenia walk. Większość z nich toczył w sensie ścisłym w obronie swej ojczyzny” – zaznaczył prymas Węgier.

Zwrócił uwagę, że Władysław I spotykał się też z takimi wojennymi wyzwaniami, do których zmuszało go poczucie honoru, sojusze potwierdzone przysięgą, a szczególnie bliskie więzy krwi, którymi był związany z władcami Polski, Czech i Moraw a także władców dzisiejszych terenów Ukrainy. „Nie na darmo dawniej nazywano go „polskim Władysławem”, wszak jego matka była polską królewną” – zaznaczył.

Kard. Erdő zwrócił uwagę, że Władysław na sposób europejski pojmował władzę, która oznaczała służbę zarówno stabilizowaniu kraju, jak i ochronie utwierdzającej się chrześcijańskiej kultury i wykrystalizowała kontury regionu, sporej wielkości geograficzny obszar rozciągający się od Chorwacji, poprzez Węgry, Czechy i Polskę, aż po granice ze wschodnim chrześcijaństwem. „Nie jakieś jedno imperium połączyło narody tego regionu, lecz solidarność sojuszników i ludzkie więzi” – przypomniał kardynał.

Czytaj także: Otwarto wystawę „Święty Władysław – król węgierski z rodu Piastów”

Zwrócił uwagę, że w fazie formowania się wschodnia część zachodniego chrześcijaństwa stanowiła mocną jedność, czy to z uwagi na ten sam czas i sposób przyjmowania chrześcijańskiej wiary, czy na warunki geograficzne, już wtedy, w średniowieczu cieszył się wielką uwagą papiestwa. „Wiele razy na Węgry, do Polski i do Królestwa Czech wyznaczano tego samego legata. Zwoływane przez nich synody często wprowadzały te same dyscyplinarne przepisy” – mówił kard. Erdő.

Zaznaczył, że w XIV w. dynastia Andegawenów zjednoczyła Polskę i Węgry czego wyrazem było to, że dwór papieski do zbierania dziesięciny wysyłał tych samych urzędników do wszystkich ich królestw. „Od tamtego czasu w tym regionie sprawy świeckie, życie kościelne i kulturalne tysiącem więzi łączą się ze sobą. A – jak mówi przysłowie – Węgrzy i Polacy są braćmi. W tym zawiera się prawda o bogactwie historii i wskazanie, iż już na przełomie wieków X i XI w ramach jednej wielkiej akcji misyjnej dokonało się nawrócenie na chrześcijaństwo Polaków i Węgrów” – mówił prymas i zaznaczył, że związki Polski i Węgier pokazuje także historia archidiecezji ostrzyhomskiej, a dziś ostrzyhomsko-budapesztańskiej. Powstała z inicjatywy św. króla Stefana bazylika ostrzyhomska i za swego pierwszego patrona otrzymała św. Wojciecha-Adalberta biskupa praskiego a z kręgu jego uczniów, zakonników pochodził nie jeden ostrzyhomski arcybiskup. Słowiańscy zakonnicy żyli na górze Zobor przy Nitrze. Z nimi związani byli święci Andrzej Świerad i Benedykt, których kult należy do najstarszych skarbów Kościoła na Węgrzech.

Św. król Władysław uczynił bardzo wiele, by ten kraj stał się dla narodu węgierskiego stabilną ojczyzną i ukochanym domem” – stwierdził prymas Węgier zwracając też uwagę na jego zasługi na rzecz utwierdzenia chrześcijaństwa o czym świadczy choćby ustanowienie dwóch biskupstw, w Wielkim Waradynie (węg. Nagyvárad, rum. Oradea) i w Zagrzebiu.

Kardynał zwrócił też uwagę, że w tamtych czasach język matki króla Władysława, którym posługiwano się w Krakowie, język mieszkańców Moraw i język wiernych w Zagrzebiu nie odbiegały od siebie tak bardzo, jak dziś. „Więcej, już sam ten język był mocnym elementem współtworzącym wspólnotę a Władysław, jako węgierski król przyjmował to nie tylko z największą oczywistością, ale świadomie, z wrażliwości swego ducha wykorzystał dla umacniania chrześcijańskiej wiary i dla budowania wspólnoty” – powiedział prymas Węgier.

Przypomniał, że współcześni królowi Władysławowi, jak i ich potomkowie uznali go za świętego. „Czcili w nim człowieka, który całą duszą i całym sercem budował i bronił Kościoła i Ojczyzny, który sprawił wyniesienie do chwały ołtarzy króla Stefana, jego syna Emeryka i biskupa Gelerta-Gerarda, ich kanonizacji dokonano wobec niezliczonych rzeszy wiernych” – powiedział kard. Erdő.

Podkreślił, że św. Władysław bronił i umacniał Kościół i kraj i zawsze był gotów, by czynić to osobiście, z narażeniem własnego życia. „Czynił tak zawsze, w każdej sprawie i dla każdego, ilekroć widział w tym sprawę Bożą i interes Węgier” – powiedział kardynał

Zaznaczył, że św. król Władysław również dziś jest aktualnym wzorem. „Jeśli zdołamy ponosić ofiary, również osobiste dla dobra wspólnoty chrześcijańskiej oraz tej ludzkiej, której jesteśmy członkami z woli Boga Stwórcy, jeśli potrafimy uszanować pozostałe narody i w świetle wiary widzieć nasze wspólne wartości, wtedy będziemy godnymi naśladowcami naszego wielkiego Króla” – powiedział prymas Węgier i zakończył: „Święty królu Władysławie, módl się za nami!”

W Eucharystii sprawowanej na placu Dunakapu w Győr wzięli udział m.in. nuncjusz apostolski na Węgrzech, abp Alberto Bottari de Castello, przedstawiciele episkopatu Węgier i konferencji biskupich innych krajów, w tym polski z bp Wiesławem Lechowiczem, delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, reprezentacja węgierskich i polskich władz państwowych oraz innych krajów.

Z okazji Roku św. Władysława w dniach 25-27 czerwca w Győr, gdzie znajduje się relikwiarz z głową świętego miała miejsce konferencja naukowa a ponadto odbyły się liczne koncerty muzyczne, wystawy, przedstawienia oraz pokazy filmów dokumentalnych.

Czytaj także: 20-lecie kanonizacji św. Jadwigi Królowej

W ramach obchodów Roku św. Władysława do Polski przybędzie Narodowa Pielgrzymka Węgrów. Bierze w niej udział ok. 800 węgierskich pielgrzymów ze wszystkich zakątków kraju ale także z Siedmiogrodu w Rumunii oraz ze Słowacji. Towarzyszy im 20 księży i zakonników. W dniach 27-28 bm. będą na Jasnej Górze w Częstochowie a 29 czerwca wezmą udział w Mszy św. na Wawelu w Krakowie pod przewodnictwem biskupa diecezji Győr (pol. Jawarynu) Andrása Veressa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Węgier.

Na Wawelu marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przekaże przewodnictwo w ramach współpracy międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi, który od lat patronuje Narodowej Pielgrzymce Węgrów do Polski.

Nazywany „rycerzem Chrystusa” św. Władysław (1040-1095) był synem króla Węgier Beli I z dynastii Arpadów i córki Mieszka II – króla Polski. Urodził się w Krakowie, gdzie jego ojciec przebywał na wygnaniu i swoją młodość spędził w Polsce. Wstąpił na tron w 1077 r. a w 1192 został kanonizowany. Władysława otaczał nimb sławy niezwyciężonego wodza i obrońcy wiary. Budował nowe miasta, kościoły, klasztory, zabiegał o powołanie biskupstw.

W Polsce ponad 90 miejscowości wzięło imię od św. Władysława, do najbardziej znanych należy Władysławowo. Imię Władysław przybrał na chrzcie książę litewski Jagiełło przed wstąpieniem na tron Polski i pieszo pielgrzymował do grobu patrona. Za wzór do naśladowania stawiał go sobie Władysław Warneńczyk. Wkrótce po kanonizacji św. Władysława król Władysław Łokietek wybudował ku czci swojego patrona kościół w Szydłowie.

Od 1996 r. św. Władysław jest także patronem osiadłych na Węgrzech Polaków. 31 maja br. organizatorów Roku św. Władysława i Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech przyjął na audiencji papież Franciszek. Ojciec Święty pobłogosławił przywieziony z Węgier i mający służyć szerzeniu wiary chrześcijańskiej na świecie ogień św. Władysława. Ogień jest umieszczony w specjalnym relikwiarzu z drewna mahoniowego, który zdobią plakiety z miedzi i brązu przedstawiające sceny z życia św. Władysława. Autorem relikwiarza jest węgierski artysta Ferenc Lebo. Członkowie Komitetu Obchodów Roku św. Władysława wręczyli papieżowi książkę o św. Władysławie.

Za: 28.06.2017, Győr / tom, pc, hpa (KAI) / wer

 

Za:Győr / tom, pc, hpa (KAI) / wer