SŁOWO BP WIESŁAWA LECHOWICZA, DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI PO KONGRESIE MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

KMP Delegat KEPBardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym mógł się odbyć Kongres Młodzieży Polonijnej w Warszawie w dniach od 17 do 20 lipca. Wzięło w nim udział 250 reprezentantów młodzieży polskiej z 22 krajów. Z rozmów z uczestnikami Kongresu wynika, że inicjatywa takiego spotkania była potrzebna. Powszechna jest też opinia młodzieży o chęci kontynuowania tego rodzaju spotkań. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest zintensyfikowanie duszpasterstwa w środowiskach młodzieży polonijnej. Moim życzeniem jest, by Kongres i Światowe Dni Młodzieży owocowały w ośrodkach polonijnych konkretnymi inicjatywami służącymi pogłębieniu wiary i wzrostowi ewangelizacyjnego zaangażowania ludzi młodych.

Pary I ForumW ostatnich dniach kwietnia PMK we Francji zorganizowała w Paryżu I forum Duszpastersko – Misyjne. Wzięli w niej udział biskupi, księża, ojcowie, bracia, siostry zakonne, ludzie świeccy, wolontariusze z różnych stron Francji. Celem Spotkania była próba odpowiedzi na pytania, jak doprowadzić do nawrócenia tych, którzy odeszli od Chrystusa i od Kościoła? Co zrobić aby wrócili, nie tylko jako uczniowie, ale jako świadkowie i misjonarze w swych środowiskach?  Czytaj więcej...    "Głos Katolicki"

Biskupi I ForumSkutecznie głosić Ewangelię. O dojrzałości w wierze  - bp Wiesław Lechowicz / Głos Katolicki str. 9/

Aby poczuli się posłani.  Słyszymy na koniec..."idźcie"  - bp Grzegorz Ryś /Głos Katolicki str 9 /

2016 07 03 Neumuenster 25lecie Parafii 43 lipca Polacy zamieszkujący północny region Niemiec świętowali 25 lecie Polskiej Misji Katolickiej Neumünster – Itzehoe. W ramach PMK funkcjonują ośrodki duszpasterskie w Bordesholm, Rendsburg, Neumünster, Heide, Itzehoe, Elmshorn, Pinneberg. Systematyczną i gorliwą pracę duszpasterską w tych ośrodkach prowadzi od pięciu lat ks. Jan Kurcap. Założycielem Misji był ks. Marek Rumiński, obecnie proboszcz parafii katedralnej w Toruniu, a jego następcami ks. Jacek Bystroń, obecnie duszpasterz – dziekan z Hamburga i ks. Piotr Breiski.

NiemcyMsza święta jubileuszowa została odprawiona w kościele parafialnym w Neumünster pod przewodnictwem bp Wiesława Lechowicza. Celebrans podziękował duchownym i świeckim za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcił zebranych do wysiłków ewangelizacyjnych poprzez świadectwo życia zgodnego z pragnieniami patrona Misji – bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który modlił się dla siebie o wiarę św. Piotra, mądrość św. Pawła i miłość św. Jana.

  MG 0528aW ostatni weekend czerwca Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Wiesław Lechowicz  przebywał w parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki w Leeds, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania 56 osobom oraz rozpoczął obchody 40. rocznicy konsekracji świątyni, która miała miejsce dokładnie 11 grudnia 1976 roku. Galeria Foto

Duszpasterstwo polskojęzyczne rozpoczęło się w Leeds w 1951 roku – pierwszym duszpasterzem był ks. Henryk Czorny, spoczywający na miejscowym cmentarzu. Budową kościoła zarządzał ks. Janusz Szponar. Obecnie proboszczem jest ks. Jan Zaręba, pochodzący z archidiecezji katowickiej, pracujący w Anglii już 24 lata. Przy parafii działają liczne grupy oraz funkcjonuje szkoła sobotnia, do której uczęszcza około 300 uczniów.

Zjazd-Coventry-2016-plakat-page-001Dnia 4 czerwca w Coventry miało miejsce posiedzenie Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Anglii.. Posiedzenie rozpoczęło się od spotkania rady IPAK, podczas którego poruszono między innymi kwestie organizacyjne związane z obchodami 70 lecia IPAK, przypadającymi w roku przyszłym. Kolejnym punktem były obrady, w których wzięło udział kilkadziesiąt osób z Londynu i z kilku innych ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego. Gościem obrad był Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz, który wygłosił konferencję „Teologiczne podstawy i pastoralne aspekty kultu Bożego miłosierdzia”. Odpowiedzią na referat byłą praca w grupach, polegająca na rozeznaniu aktualnej sytuacji i podjęciu inicjatyw korespondujących z przeżywanym w Kościele Rokiem Miłosierdzia.

Bristol oW poniedziałek – 30 maja odbył się w Bristolu dzień skupienia dla kapłanów pracujących w Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii. W PMK pracuje 125 księży. W ramach tego spotkania została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem bp Wiesław Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i z udziałem biskupa diecezji Clifton Declana Langa.

Bristol ksiaBiskup Lechowicz w kazaniu zwrócił uwagę kapłanów na obraz Jezusa miłosiernego „Jezu, ufam Tobie” jako na wzór dla dzisiejszego duszpasterza. W nabożeństwie wzięli udział także parafianie z Bristolu, którym przewodzi jako proboszcz ks. Stanisław Łabuda. Po Mszy świętej kapłani wysłuchali referatu bp Lechowicza poświęconego aktualnym inicjatywom duszpasterskim w środowiskach polonijnych. Następnie kapłani w bezpośrednich rozmowach dzielili się z Delegatem KEP swymi doświadczeniami i obserwacjami duszpasterskimi.