ApelDSC 0483W nocy z 19 na 20 października 2018 r. odbyła się w Częstochowie 33. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Tegorocznym hasłem towarzyszącym spotkaniu były słowa kard. Augusta Hlonda „Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą”. Foto Galeria    Rozważanie apelowe ks. Ryszarda Głowackiego TChr (jasnagora.com)   Homilia bpa Stanisława Stefanka TChr (jasnagora.com)

Pobrzeb BrukselaW sobotę 20 października br. w kościele pw. św. Elżbiety w Brukseli kilka tysięcy ludzi pożegnało ks. Stanisława Dziurę, nestora polonijnych księży w Belgii, gdzie przez 41 lat wiernie służył Bogu i człowiekowi. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. Niech odpoczywa w pokoju! Foto Galeria  

ArgentynaW dniach od 8 – 16 października 2018 roku w Argentynie  gościła Pani Floribeth de Fatima Mora Diaz z Costa Rica, cudownie uzdrowiona przez Boga, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II . Pani Floribeth przyjechała do Argentyny na zaproszenie Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, której siedziba znajduje się w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado – polskim Maciaszkowie. Czytaj więcej...

"Dziękuję, że zawsze myślicie o Polsce i o nią dbacie"

08 sma 0200Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce  – powiedział Prezydent podczas spotkania z uczestnikami V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Czytaj całość... Foto Galeria

Koncert "NASZA NIEPODLEGŁA"1918-2018 w 100-tną rocznice odzyskania Niepodległości 

Senat e

W dnaich od 20 - 23 września ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata debatuje w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. 

2. NiepokalanwJPGW ramach trwającego V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy obradowało w Warszawie Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego. W Forum wzięli udział Rektorzy Polskich Misji Katolickich, przedstawiciele kapłanów posługujących Polonii i Polakom na całym świecie oraz siostry zakonne. Pod przewodnictwem bp Wiesława Lechowicza, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego uczestnicy Forum dyskutowali o roli duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz o trosce o pogłębianie wiary i ewangelizację. Foto Galeria