Spotkanie opłatkowe w Kurytybie

W poniedziałek 17 grudnia w Domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie odbyło się spotkanie opłatkowe polskich i polonijnych duszpasterzy. W programie spotkania była wspólna celebracja Eucharystii, śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem i świąteczny obiad. Uczestnicy spotkania obejrzeli także film z warszawskiego koncertu 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dzielili się doświadczeniami swojej pracy misyjnej i polonijnej w Brazylii. 

Newpastoral.net – nowa formuła duszpasterstwa w parafiach

Innowacyjny model małych parafialnych grup domowych.

.Spotykają się w domach podobnie, jak pierwsi chrześcijanie. Modlą się, oglądają filmy, czytają Pismo Święte i dzielą się ze sobą własnymi przeżyciami". Projekt duszpasterski dla małych grup zainicjował ponad 10 lat temu we Francji ks. Bogusław Brzyś. W oparciu o jego doświadczenia przygotowany został specjalny program i portal, z którego, po zarejestrowaniu przez proboszcza, pobierać można przydatne podczas spotkań materiały wideo i konspekty.
Wizja projektu newpastoral.net opiera się na dwóch tekstach biblijnych:

Paryż - Nowi doradcy życia rodzinnego

W niedzielę, 25 listopada 2018 r. w Domu Kombatanta Polskiej Misji Katolickiej – Les Salons Legendre w Paryżu, odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom studium o rodzinie, którzy odbyli kurs poradnictwa rodzinnego. Kurs w zakresie poradnictwa rodzinnego odbywa się pod Patronatem Polskiej Misji Katolickiej we Francji i ma na celu przygotowanie doradców życia rodzinnego do specjalistycznego polonijnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

Hiszpania - Objęcie Polskiej Parafii w Walencji

W Uroczystość Chrystusa Króla, głównego Patrona Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w Walencji na Mszy Świętej, której przewodniczył Wikariusz biskupi D. Miguel Diaz, miało miejsce kanoniczne objęcie nowej Parafii Polskiej przez księdza Czesława Pielę, Chrystusowca. Tym wydarzeniem zostały zamknięte uroczyste obchody świętowania Odzyskania Niepodległości Polski i na tą cześć utworzona została pierwsza Polska Parafia Personalna w Hiszpanii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przeżywał wraz z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla i Księżmi Chrystusowcami w Chicago na Trójcowie. To święto tytularne tych Zgromadzeń, których charyzmatem jest troska o Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Foto Galeria

Bp Wiesław Lechowicz przesłał na ręce Matki Generalnej Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i Księdza Generała Towarzystwa Chrystusowego życzenia z okazji Chrystusa Króla.

RELACJA Z POBYTU DELEGATA KEP DS EMIGRACJI W USA

Relacja z Forum Młodzieży Polonijnej

Młodzież polonijna z 15 krajów świata (Kanady, Anglii, Francji, Belgii, Węgier, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Austrii, Niemiec i Hiszpanii) uczestniczyła w Forum Młodzieży Polonijnej, które odbyło się w Warszawie w dniach od 9 do 12 listopada. Młodzież wzięła udział w oficjalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 

RELACJA Z FORUM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

Wiktoria z Niemiec, uczestniczka II Kongresu Młodzieży Polonijnej podsumowała udział w Forum Młodzieży Polonijnej. Zapraszamy do posłuchania

Intencje

{emailcloak=off}
Prześlij swoją intencję