Bp Lechowicz składa życzenia misjonarzom pracującym wśród Polonii