Zakończenie Kursu Poradnictwa Rodzinnego, Hiszpania

W dniach 8 i 9 grudnia w Walencji został zakończony Kurs Poradnictwa Rodzinnego. W kursie wzięło udział 30 osób, w tym 14 osób otrzymało dyplomy ukończenia kursu. W spotkaniu tym wzięły udział również zaproszone rodziny z dziećmi. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do prywatnych konsultacji z prowadzącymi kurs

- profesorami Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Specjalnymi gośćmi tego spotkania byli państwo Grażyna i Roman Strugowie z Ruchu Światło Życie - Kościół Domowy, aby zapoznać i zachęcić uczestników do organizowania „kręgów rodzin”.

Na zakończenie, ks. Czesław Piela, koordynator Polskiej Misji w Hiszpanii, podkreślił, że celem tego kursu ma być organizowanie poradnictwa rodzinnego w środowiskach polonijnych, jak również tworzenie grup rodzin Kościoła Domowego, jako świadectwa i wsparcia duchowego dla naszych rodaków.

Wdzięczni za ten wspaniały dar, który otrzymaliśmy od Kościoła w Polsce i ofiarną pracę profesorów Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a szczególnie  Księdza Dziekana Mieczysława Ozorowskiego, Księdza prof. Józefa Młyńskiego i Księdza prof. Adamowi Skreczko, zapewniamy o naszej modlitwie i życzymy błogosławionych i pełnych pokoju Świąt Narodzenia naszego Pana w Świętej Rodzinie z  Nazaretu.

Ks. Czesław Piela SChr, Koordynator Duszpasterstwa Polonijnego w Hiszpanii