Newpastoral.net – nowa formuła duszpasterstwa w parafiach

Innowacyjny model małych parafialnych grup domowych.

.Spotykają się w domach podobnie, jak pierwsi chrześcijanie. Modlą się, oglądają filmy, czytają Pismo Święte i dzielą się ze sobą własnymi przeżyciami". Projekt duszpasterski dla małych grup zainicjował ponad 10 lat temu we Francji ks. Bogusław Brzyś. W oparciu o jego doświadczenia przygotowany został specjalny program i portal, z którego, po zarejestrowaniu przez proboszcza, pobierać można przydatne podczas spotkań materiały wideo i konspekty.
Wizja projektu newpastoral.net opiera się na dwóch tekstach biblijnych:

1. Nowe przykazanie miłości:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście miłowali jedni drugich, jak ja was umiłowałem” (J 13, 34).
2. Wielki nakaz misyjny:
„Została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, ucząc je strzec wszystkiego, co wam przykazałem. I oto ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).
Każda parafia jest powołana do realizacji tych dwóch wielkich nakazów biblijnych. Małe parafialne grupy domowe są jednym ze sposobów wypełnienia tej misji.
Spotkania NewPastoral prowadzone są w oparciu o specjalnie materiały przygotowane dla tego projektu. Są to filmy przedstawiające między innymi świadectwa ludzi, którzy przeżyli coś szczególnie ważnego, poruszającego i dziś mają odwagę dzielić się tym z innymi..
Zobacz więcej..
.https://newpastoral.net/spotkania

Zaproś Kościół do domu! Nowa inicjatywa duszpasterska daje pomysł i gotowe materiały