Paryż - Nowi doradcy życia rodzinnego

W niedzielę, 25 listopada 2018 r. w Domu Kombatanta Polskiej Misji Katolickiej – Les Salons Legendre w Paryżu, odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom studium o rodzinie, którzy odbyli kurs poradnictwa rodzinnego. Kurs w zakresie poradnictwa rodzinnego odbywa się pod Patronatem Polskiej Misji Katolickiej we Francji i ma na celu przygotowanie doradców życia rodzinnego do specjalistycznego polonijnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

  Program kursu nosi nazwę: „Pomagam sobie – pomagam innym”. Jest on przystosowany do  emigracyjnych warunków i firmowany przez Wydział Studiów nad Rodziną przy UKSW w Warszawie. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi  UKSW oraz nauczyciele NPR i członkowie INER.

„Chcemy nieść pomoc małżeństwom, rodzinom w budowaniu trwałych wspólnot życia i miłości oraz rozwiązywaniu problemów zgodnie z nauką Kościoła katolickiego a tym samym wzmocnić fundament, na którym Kościół stoi oraz wykształcić i uformować nauczycieli odpowiedzialnego rodzicielstwa i doradców życia rodzinnego, którzy będą przekazywać uzyskaną wiedzę i kompetencje służąc rodakom w poradniach rodzinnych w naszych ośrodkach duszpasterskich, podobnie jak to się odbywa w Polsce” – mówi dyrektor Studium o rodzinie, sekretarz PMK we Francji, ks. dr Robert Czarnows

Przed rozdaniem dyplomów odbyła się Msza św. Uczestnicy uroczystości wysłuchali doświadczeń absolwentów studium. Wystąpił także „Teatr w Arce” ze spektaklem „Spotkanie z Wieszczami”. Miała miejsce również prezentacja portalu polskiFR (www.polskifr.fr) oraz nowego „Głosu Katolickiego”, wydawanych przez PMK we Francji.

Za PMK Francja