Spis treści

 W dniu 4 listopada br. Ks. Marian Łękawa SAC, Rektor PMK w Szkocji został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a długoletni duszpasterz polonijny ks. Tadeusz Puton  SAC został odznaczony Krzyżem Kawalerskim. Uroczystości odbyły się w konsulacie RP w Edynburgu. Foto Galeria