Relacja z V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

1. W dniach od 20 – 23 września br. odbył się w Warszawie V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Zobacz całość...

 Wystawa  "Polskie Drogi do Niepodległości. Wielcy Polacy na Emigracji w XIX w"

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, główne organizacje polonijne z Radą Polonii Świata na czele  postanowiły zwołać V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy oraz nadać mu specjalny charakter i niecodzienny wymiar, tak, aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obiczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.