Światowe Forum Organizacji Polonijnych

Senat e

W dnaich od 20 - 23 września ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata debatuje w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. 

FORA TEMATYCZNE V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

ŚWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POLONIJNYCH

ŚWIATOWE FORUM DUSZPASTERSTWA POLONIJNEGO

ŚWIATOWE FORUM KULTURY POLONIJNEJ

 ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJUNAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU

 ŚWIATOWE FORUM EDUKACJI POLONIJNEJ