Misja 52 - Inspirujace zadania dla Małżonków

Misja 52  Inspirujące zadania na każdy tydzień w roku, które małżonkowie mogą realizować wobec siebie nawzajem, aby pobudzać kreatywność i twórczość w związku. Czytaj więcej…

 Katolickie Radio Londyn

Bp Wiesław  Lechowicz skierował słowo do małżonków, którzy włączyli się lub włączą w program Misja 52

Czy człowiek może powiedzieć drugiemu człowiekowi: «Pan Bóg mi ciebie dał»? Jako młody duszpasterz usłyszałem od mojego kierownika duchowego takie słowa: «Może Pan Bóg chce ci dać tego człowieka…» — słowa, w których zawierała się zachęta do tego, ażeby zaufać Bogu i ażeby przyjąć dar, jakim człowiek staje się dla drugiego człowieka.

Chyba zrazu nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak głęboka zawiera się tutaj prawda o Bogu, o człowieku i o świecie. Świat bowiem, ten świat, w którym żyjemy, ludzki świat, jest środowiskiem, w którym wciąż na różne sposoby urzeczywistnia się wymiana darów. Ludzie nie tylko żyją obok siebie, żyją w wielorakich odniesieniach, żyją dla siebie, są dla siebie bratem czy siostrą, mężem czy żoną, przyjacielem, wychowawcą lub wychowywanym. Może się zdawać, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jest to, po prostu, zwyczajny obraz życia ludzkiego. Ten obraz w pewnych miejscach zagęszcza się i właśnie tam, w punktach tego «zagęszczenia», urzeczywistnia się ów dar człowieka dla człowieka. To nie tylko ludzie z sobą się łączą, to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje. I w tym urzeczywistnia się Jego stwórczy plan.

/św. Jan Paweł II, Medytacja na temat „bezinteresownego daru”, 8 lutego 1994/

Słowa św. Jana Pawła II, rozpoczynające „Medytację …” dedykuję wszystkim małżonkom, szczególnie tym, którzy włączyli się już lub włączą w program „Misja 52 – inspirujące zadania dla małżonków”. Zachęcam jednocześnie do zapoznania się z całym tym wyjątkowym i mało znanym tekstem „Papieża małżeństwa i rodziny”. Więcej nawet, bardzo nalegam. To jeden z najpiękniejszych tekstów, jaki znam, znakomicie korespondujący z założeniami i celami „Misji 52” – być darem dla męża i żony.

Z wyrazami serdecznego podziękowania zwracam się do autorów programu – do Pawła Konopskiego i Tomasza Kani, twórców Katolickiego Radia Londyn – oraz do wszystkich, dzięki którym realizuje się „Misja 52” i rozpowszechnia dzięki niniejszemu wydawnictwu.

Niech to piękne dzieło się rozwija i przynosi obfite owoce miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, a także pogłębionej zażyłości z Chrystusem, naszym Boskim Oblubieńcem!

Z tą intencją się modlę i udzielam pasterskiego błogosławieństwa!

 bp Wiesław  Lechowicz