II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

BudapesztW dniach od 7 - 15 października w Budapeszcie odbywają się 23. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, 7 października rozpoczął je koncert organowy Józefa Skrzeka w peszteńskiej bazylice św. Stefana, a 8 października w Kościele Polskim odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Andrzeja Nowobilskiego, w asyście księży Dionizego Jedynaka i Mariana Krystka oraz proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka.  Galeria Foto

 Tradycyjnie podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej wręczane są nagrody ks. Wincentego Danka. W tym roku właśnie 8 października prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnár Sagun publicznie ogłosiła nazwiska laureatów, a są to: dr Csúcs Lászlóné Halina - rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, Miklós Soltész - sekretarz stanu ds. wyznań, narodowości i spraw społecznych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier i ks. dr Andrzej Józef Nowobilski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, a także członkini SKP Grażyna Herendi.

 Medale księdza om. W.Danka - pierwszego polskiego proboszcza na Węgrzech i budowniczego budapeszteńskiego Kościoła Polskiego -   podczas mszy świętej odebrały dwie osoby: dr Csúcs Lászlóné Halina, która w wywiadzie dla naszej redakcji podkreśliła, że: " otrzymała nagrodę za pracę na rzecz odbudowy i utrzymania Kościoła Polskiego w Budapeszcie, kościoła, który jest również Jej kościołem, a patrząc na ten fakt z perspektywy pełnionych przeze mnie funkcji polonijnych w organizacjach społecznych, samorządach czy teraz w parlamencie dbałość o naszą jednyną na Węgrzech polską świątynię jest moim obowiązkiem, który spełniam z radością i wielkim zaangażowaniem, ale co pragnę podkreślić nie osiągnęłabym tych sukcesów gdyby nie ludzie, którzy pracowali wraz ze mną. Proszę pozwolić, że wymienię chociaż kilkoro z nich - najbliżej, najmniej od 15 lat współpracującą ze mną osobą ,właśnie w różnych działaniach na rzecz kościoła, np. w opracowywaniu koncepcji z tym związanych jest redaktor Bożena Bogdańska-Szadai. Ze strony polskiej bardzo mi w tych pracach pomagali panowie - już niestety nieżyjący Andrzej Przewoźnik i nasz były konsul i ambasador Roman Kowalski, a z węgierskiej strony rządowej m.in. Zoltán Nagyiványi, László Szászfalvi, Csaba Latorcai i Miklós Soltész. Na nadzwyczajne podkreślenie zasługuje heroiczne zaangażowanie  proboszczów naszego kościoła, a zwłaszcza księży Zbigniewa Czerniaka i Krzysztofa Grzelaka. Uważam, że w niedalekiej przyszłości trzeba się zająć ponowną odnową kościelnych organów ( poprzednia miała miejsce 15 lat temu), a także kolejną renowacją polskiej kwatery na cmentarzu Rákoskeresztúr. A moim marzeniem, które wiem, że znalazłoby wsparcie tut. władz byłaby budowa nowego polskiego kościoła, ale to zadanie czeka już pewno naszych następców" - dodała H. Csúcs.

 Osobiście medal ks W.Danka odebrał również  ks. Andrzej Nowobilski, który nam m.in. powiedział: " Nagroda ta jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wyróżnieniem. Ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech współpracuję od wielu lat, a naszym łącznikiem jest p. Małgorzata Soboltyński, która zajmuje się organizowaniem wystaw pochodzących z naszych zbiorów w Budapeszcie i pośrednictweniem w organizacji wystaw artystów węgierskich w Krakowie. Tak naprawdę moje kontakty z Kościołem Polskim w Budapeszcie rozpoczęły się we wczesnych latach 90-tych minionego wieku, kiedy to księża zwrócili się do mnie o pomoc w  rozpoczęciu prac renowacyjnych  kościoła, to właśnie wtedy pierwszej odnowy  doczekały się malowidła wnętrza kościoła, no a potem już ze SKP pw. św. Wojciecha nawiązaliśmy kontakty o charakterze wystawienniczym".

 Po uroczystościach w Kościele Polskim w Domu Polskim odbył się wernisaż wystawy  poplenerowej przygotowanej wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie na "Stulecie śmierci świętego Brata Alberta.  Okolicznościowy wykład wprowadzający wygłosił ks. Andrzej Józef Nowobilski dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Niedzielne uroczystości zarówno w Kościele Polskim jak i w Domu Polskim obok polskich i węgierskich wiernych, gości z Polski, laureatów nagród swą obecnością zaszczycił Konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski i przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech dr Ewa Rónayné Słaba. Organizatorami Dni jest Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna na Węgrzech.

 (red. fot. B.Pál) 

 Za: http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/