II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

Arg. kombatanci21 września 2017 r z okazji rocznicy „Bitwy o Anglię - Ambasada Wielkiej Brytanii w Buenos Aires uhonorowała polskich kombatantów Franciszka Ślusarza i Antoniego Żebrowskiego.

Foto galeria

Pragniemy, aby nasi Polscy Kombatanci żyjący na argentyńskiej ziemi, mieli świadomość, że ich ofiara i trud

włożony w walkę o wolność Ojczyzny i innych narodów, jest pamiętany i doceniany przez Polaków i inne narody świata. A tym samych pragniemy innym przypomnieć, że wśród nas nadal żyją Bohaterowie tamtych czasów i musimy o nich zawsze pamiętać. Dziękujemy Wam za wszystko, co zrobiliście dla naszej Ojczyzny.

W dniu 21 września 2017 Ambasador Wielkiej Brytani w Buenos Aires Pan Mark Kent przewodniczył Uroczystościom w siedzibie Ambasdy Brytyjskiej w Buenos Aires z okazji rocznicy „Bitwy o Anglię” oraz oddał cześć dla 750 ochotników - Argentyńczyków, którzy walczyli wraz z wojskim brytyjskim w czasie II wojny światowej.

Na ręce – obecnego na Uroczystości - Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie Pana Marka Pernala wraz z Małżonką, Szef Brytyjskiej Dyplomacji w Argentynie oddał Cześć i Honor oraz złożył podziękowanie za ofiarę jaką złożył Polski Żołnierz w „Bitwie o Anglię” oraz o wolność narodu brytyjskiego.

Honorowych akcentem uroczystości było przekazanie Dyplomu i Medalu Dziękczynienia dla Dwóch Polskich Kombatantów: Pana Franciszka Ślusarza – Prezesa Polskich Kombatantów w Argentynie oraz dla Pana Antoniego Żebrowskiego.

 

Pan Franciszek Ślusarz – rocznik 1924 - Urodził się w Lidzie, wywieziony wraz        z rodziną w 1940 roku do płn. Kazachstanu, gdzie przeszedł gehennę jak wszyscy zesłańcy. W 1942 roku wyjechał z 2. Korpusem Polskim do Iraku, potem do Palestyny, Libanu, Egiptu, a na początku 1944 – wraz z 8. Pułkiem Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej - do Włoch i brał udział w walkach pod Monte Cassino. W lipcu 1946 wyjechał do Anglii, skąd po dwóch latach - do Argentyny. Zna kilka języków, współpracuje z kombatantami angielskimi, francuskimi; uczestniczą razem w uroczystościach, także w rocznicach bitwy pod Monte Cassino.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - w Argentynie - którego jest Prezesem- należało do największych organizacji polonijnych. Liczyło ponad 20 tysięcy członków, w tym kilku generałów, kilkudziesięciu pułkowników i wielu podoficerów. Trzymali się razem, wspierali, bawili. Większość wygnańców polskich już dawno spoczywa w argentyńskiej ziemi. Dziś dożywają tylko najwytrwalsi.

 

Pan Ppor. nawig. Antoni Żebrowski - urodził się 1 września 1924. W 1941 ukończył Scottish Universities Entrance Board, a 25 stycznia 1943 został wyszkolony na nawigatora samolotów myśliwskich. Przeszkolenie na samolocie Avro Anson odbył w dniach 13 czerwca – 5 lipca 1943, z nalotem 41h 5 min.

11 sierpnia 1943 ppor. Żebrowski rozpoczął loty bojowe jako nawigator w 307. Dywizjonie Myśliwskim Nocnym Lwowskich Puchaczy, początkowo na samolocie Beaufighter II. 3 listopada 1943 został przeszkolony na samolot Mosquito i kontynuował loty bojowe do 6 września 1943. Załoga, w której skład wchodził, ma potwierdzone            3 zestrzelenia: Messerschmitta Bf 109, Messerschmitta Bf 110 i Dorniera Do 217.

W kolejnym etapie służby ppor. Żebrowski został przeszkolony na samoloty transportowe. Od 25 października 1943 do 22 marca 1946 wykonywał loty w jednostkach Royal Air Force (królewskich wojsk lotniczych W. Brytanii). Ostateczny nalot ppor. Żebrowskiego to 493h 40 min. w dzień i 214h w nocy.

Po zdemobilizowaniu Antoni Żebrowski wyjechał do Argentyny. Dnia 23 maja 2014 r. Ambasador RP w Argentynie Pan Jacek Bazański wręczył porucznikowi Antoniemu Żebrowskiemu Medal „Pro Patria”.

Obecnie zamieszkuje w Polskim Domu Spokojnej Starości im. Św. Jana Pawła II w Martin Coronado (Maciaszkowie) który prowadzą polskie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek.

W Uroczystościach w siedzibie Ambasady Wielkiej Brytanii, wzięli również udział: Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzy Twaróg oraz Siostra Teresa Świątkowska (albertynka), którzy towarzyszyli polskiemu kombatantowi – Panu Antoniemu Żebrowskiemu.

Pragniemy, aby nasi Polscy Kombatanci żyjący na argentyńskiej ziemi, mieli świadomość, że ich ofiara i trud włożony w walkę o wolność Ojczyzny i innych narodów, jest pamiętany i doceniany przez Polaków i inne narody świata.

A tym samych pragniemy innym przypomnieć, że wśród nas nadal żyją Bohaterowie tamtych czasów i musimy o nich zawsze pamiętać. Dziękujemy Wam za wszystko, co zrobiliście dla naszej Ojczyzny. Jesteśmy z Was dumni, bo jesteście naszymi Bohaterami. Mając tak wspaniałych Bohaterów z dumą możemy krzyknąć: Kocham Cię Polsko!!!

O. Jerzy Twaróg, Rektor PMK w Argentynie