II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

SydneyW niedziele 27 sierpnia br.  do Polskiego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong, w metropolii Sydney, przybyło wielu rodaków z różnych polonijnych ośrodków na doroczny odpust. W tym szczególnym roku Matki Najświętszej,

księża chrystusowcy prowadzący od samego początku duszpasterstwo w tym kościele zaprosili na spotkanie z Matką i Królową innych duszpasterzy polskich, siostry zakonne, dzieci z sobotnich szkół polonijnych, harcerzy, organizacje i zespoły artystyczne z tej części Australii. Na trzech mszach świętych sprawowanych przez ks. Wiesława Wójcika, TChr., dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z Poznania modliło się ponad 600 wiernych. Niektórzy pokonali drogę ok.150 km. Głowna uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.30 serdecznym powitaniem pielgrzymów przez kapelana tego Ośrodka Świętej Rodziny z Nazaretu ks. Maksymiliana Szurę, TChr. 

 Podczas Mszy Św. odpustowej ks. Wiesław w kazaniu wskazując na Ikonę Jasnogorską i nawiązując do obchodów 100-lecia Objawień fatimskich podkreślił ogromnę role wiary w Boga w naszym źyciu.  "To Matka Boga zaprosiła nas wszystkich, w tych ostatnich dniach kalendarzowej zimy do swojego Domu na tym kontynecie. Przybywamy z radosciami i smutkami dnia codziennego jako Jej dzieci do tej Polonijnej Kany, by z serca wyrazić wdzięczność za stałą obecność Matki i Królowej, za jubileusz 300- lecia koronacji Jej wizerunku na Jasnej Gorze. Łączymy sie z tego końca świata ze stolicą duchową Polski, z naszymi rodzinami w kraju i w różnych zakątkach kuli ziemskiej, gdzie biją polskie, katolickie serca. Tu jest teraz nasz dom, bo tu jest nasza Matka !  Ona odsłania nam Boga, daje nam Jezusa. Ona zaprasza każdego Polaka do tego Sanktuarium, aby przybywając tu, chciał sie autentycznie spotkać z Jej Synem, aby doświadczył, co znaczą słowa: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan."

Uroczystości zakończyły sie procesją z Najświętszym Sakramentem na placu przy Sanktuarium, by wyrazić świadectwo wiary na emigracyjnych szlakach.  Komitet Ośrodka Duszpasterskiego jak zawsze w duchu staropolskiej gościnnosci zaprosił pielgrzymów na obiad do wielkiej sali sw.JPII, tuź przy kościele.

Polskie Sanktuarium Matki Boźej Częstochowskiej w Marayongu zostało wybudowane i poświęcone w 1966 r. jako "pomnik" Tysiąclecia chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie oraz ku czci poległych rodaków w czasie II wojny światowej. W tym roku mija 55 lat, jak Ikona Pani Jasnogórskiej poświęcona przez papieźa Jana XXIII, ofiarowana przez Prymasa Tysiąclecia kard.Wyszyńskiego przybyła z Rzymu do rodaków na Antypody. Peregrynacja kopii cudownego Wizerunku po wszystkich ośrodkach polonijnych tego kontynentu trwała  przez 4 lata, aź dotarła i została wniesiona do nowego kościoła w dniu jego  poświęcenia - 27 grudnia 1966 r. Od tego czasu - jak czytamy w akcie erekcyjnym - Pani Jasnogórska zamieszkała z nami, aby poznawać  dole i niedole emigracyjnego źycia na tej australijskiej ziemi".

Matko nasza i Królowo, wspomóź naszą wiarę i uczyń  z nas odwaźnych swiadków Boga !

                                                                                                                                                                                Ks. Wiesław Wójcik, TChr