II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

Jubileusz 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Maciaszkowie

Argentyna W niedzielę 27 sierpnia 2017 roku odbyła się Uroczystość Jubileuszowa 300 – lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów w Martin Coronado (Maciaszkowie).

Uroczystość Maryjna rozpoczęła się Procesją po placu przed Kościołem z Obrazem Pani Jasnogórskiej, w asyście dzieci, młodzieży i dorosłych.

Po uroczystym wejściu do Kościoła rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzego Twaroga w asyście kapłanów:   O. Herkulana Wróbla   i O. Antoniego El Feghali (Orden Maronita).

Okoliczne słowo Boże – wygłosił O. Rektor. W homilii O. Rektor zwrócił się do Czarnej Madonny: ”Maryjo z Jasnej Góry - Królowo Polski – Matko nasza - Pomóż nam z największym poświęceniem i oddaniem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Kształtuj nasze sumienia i daj nam ducha mądrości, abyśmy potrafili zawsze zło dobrem zwyciężać, z Bożą pomocą. Pragniemy być „Żywą Koroną Maryi”.

We Mszy św. wziął udział O. Piotr Kotyła, Br. Jerzy łakomiak i Siostry Albertynki na czele z Matką Przełożoną S. Moniką Chodowiec.

Odświętnie – w strojach ludowych wystąpiły dzieci i młodzież z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Martin Coronado wraz ze swoimi nauczycielami pod opieką Kierowniczki Szkoły Pani Teresy Uzarowicz – Bąk. Drużyny harcerskie z Maciaszkowa (harcerki, harcerze, zuchy i skrzaty) wzięły udział w pełnym składzie. Oprawa muzyczna całej uroczystości pod batutą Pawła Uzarowicza – Drużynowego harcerzy oraz nauczyciela śpiewu polskiej szkoły.

Przed końcowym błogosławieństwem rozpoczął się UROCZYSTY AKT JUBILEUSZU KORONACJI Matki Boskiej Częstochowskiej w wykonaniu dzieci i nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Martin Coronado oraz Herecerk i Harcerzy z Maciaszkowa.

PROGRAM AKTU MARYJNEGO

„Czarna Madonna” – piosenka religijna

Historia Ikony Matki Boskiej Królowej Polski (Pani Teresa Uzarowicz)

Fanfary (Hejnał) – Odsłonięcie Obrazu Matki Boskiej

Apel Jasnogórski - „Maryjo Królowo Polski”– pieśń

Historia Koronacji MB Częstochowskiej – (Pani Teresa Uzarowicz)

Uroczyste wejście Bpiskupa chełmskiego Krzysztofa Szembeka

w asyście z Koronami (W rolę Biskupa wcielił się Adrian Liwaj)

UROCZYSTA KORONACJA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

„Wiwat Maryja” - „Wiwat Polonia” – Biskup

„O Królowo” – piosenka religijna

„Mama Królowa” – piosenka religijna

Zakończenie (podziękowanie) – ks. Jerzy

Błogosławieństwem końcowym, śpiewem pieśni „Boże coś Polskę” oraz „O Panie Boże ...” zakończyła się część religijna dzisiejszej Uroczystości.

Po zakończonej Eucharystii i Aktu Jubileuszowego Koronacji MB Częstochowskiej wszyscy obecni na Uroczystości przeszli do salonu w budynku szkolnym, gdzie czekał obiad przygotowany przez KPH (Koło Przyjaciół Harcerstwa z Maciaszkowa) oraz przez harcerski i harcerzy.

W Uroczystościach Maryjnych w Maciaszkowie wziął udział po raz pierwszy nowy Konsul RP w Argentynie Pan Michał Świtlik oraz często uczestniczący w świętach polonijnych Prezes Polskich Kombatantów Pan Franciszek Ślusarz.

Na Uroczystość Koronacji MB Częstochowskiej do Martin Coronado przybyła liczna rzesza naszych Rodaków – z Buenos Aires, Burzaco, Monte Grande, Merlo i innych miejscowości.

Gratulujemy i dziękujemy raz jeszcze dzieciom i młodzieży z Maciaszkowa za czynne uczestnictwo w niecodziennej Uroczystości, nauczycielom polskiej szkoły sobotniej za przygotowanie Aktu Koronacji i całej oprawy artystycznej oraz Rodzicom za pracę i towarzyszenie w przygotowaniu Święta ku Czci Czarnej Madonny. A na koniec cóż powiedzieć: WARTO BYĆ SYNEM MARYJI I SYNEM Z POLSKIEJ ZIEMI.

Matko Boska Częstochowska, Królowo Polski, módl się za nami.

Rektor PMK w Argentynie