Argentyna - Złoty Jubileusz Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH)

ZŁOTY JUBILEUSZ ISTNIENIA I DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA (KPH) PRZY POLSKIM OŚRODKU KATOLICKIM OO.FRANCISZKANÓW W MARTIN CORONADO – BUENOS AIRES.

ArgentynaDnia 30 października 2016 roku w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów w Martin Coronado (Buenos Aires) miała miejsce Uroczystość 50 lecia Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH), które nieprzerwalnie funkcjonuje od 1966 roku.

Przy pięknej wiosennej pogodzie, był to dzień radości, ale przede wszystkim okazja, aby wyrazić wdzięczność, jakże pręźnej i pracowitej organizacji polonijnej w Argentynie. Dziękczynienie w sposób szczególny dla tych członków KPH, których wspominano w czasie Mszy św., a którzy już odeszli do Pana na „wieczą wartę”.

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Rektora Polskiej Misji Katoickiej w Argentynie O. Jerzego Twaroga z okoliczościowym kazaniem i przełożonego O. Olafa Bochnaka, zgromadziła licznie przybyłą rodzinę harcerską.

Po zakończeniu Eucharystii, na placu przed Kościołem Matki Boskiej Królowej Polski w Martin Coronado, podnosząć na maszt flagi narodowe odśpiewano Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Modlitwę Harcerską. Następnie odmówiono modlitwę za zmarłych członków Koła Przyjaciół Harcerstwa „Maciaszkowo”.

Organizacja harcerska, zachowując ideał, który przyświecał założycielom, wychowuje młodzież w duchu tradycji chrześcijańskich i narodowych, wdraża do podejmowania odpowiedzialnych zadań, uczy poszanowania całego dzieła stworzenia, a nade wszystko godności każdego człowieka.

Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH) jest to organizacja dla rodziców, którzy mają dzieci w harcerstwie, oraz sympatyków harcerstwa.

KPH istnieje w celu propagowania harcerstwa, udzielania pomocy moralnej, fizycznej oraz gromadzenie funduszy na rzecz drużyn harcerskich. W tym celu KPH organizowało i organizuje tradycyjne obiady „asada”, na których przeprowadza loterie fantowe celem zebrania funduszy. Oprócz pomocy materialnej drużynom w Martin Coronado, KPH pomagało innym drużynom przy wysyłaniu młodzieży na obozy harcerskie.

KPH w Maciaszkowie poruszyło także całe społeczeństwo polskie  w Argentynie przy organizowaniu zbiórek na pomoc Polsce w latach kryzysu oraz pomoc na Dom Jana Pawła II w Rzymie.

Koło Przyjaciół Harcerzy jest prężną organizacją przy Polskim Ośrodku w Martin Coronado. Zawołanie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to najwyższe i podstawowe wartości, ważne w życiu rodziny harcerskiej.

To kierunek drogi życiowej, który ma nam pomóc dojść do świętości. Ta praca to m.in. wierne przestrzeganie przykazań Bożych i harcerskich, wytrwała służba na rzecz bliźnich i szacunek wobec każdego człowieka.

Nieprzerwalna – od 1966 roku - obecność KPH: rodziców harcerek i harcerzy przy Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów w Maciaszkowie, świadczy i potwierdza ich patriotyzm, religijność, przywiazanie do Ojczyzny oraz zachęca wszystkich do dalszej pracy z młodzieżą w gronie harcerskim na obczyźnie.

Jesteśmy dumni, że nasza harcerska organizacja, to jedna wielka, wybitna rodzina, gdzie łączą się nasze serca dla dobra młodych charakterów dla przyszłości i dla nas samych, związanych serdeczną przyjaźnią.

Życzymy dla KPH wielu dalszych jubileuszy i dalszego rozwoju Rodziny Harcerskiej. Niech Wszystkich Pan błogosławi i Matka Boska, Królowa Polski ma w swojej opiece.

Wspólny rodzinny obiad – do późnego popołudnia – zakończył obchody Złotego Jubileuszu KPH – „Maciaszkowo”.

 

Czuwaj!

O. Jerzy Jacek Twaróg                          

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie