Duszpasterstwa Polonijne

Duszpasterstwa Polonijne

ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY - 14 stycznia 2018

 Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców – to główne przesłanie Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 14 stycznia 2018 roku

 Orędzia Papieża Franciszka na Światowy dzień Migranta i Uchodźcy 2018