II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

Na zaproszenie ks. prałata Ryszarda Mroziuka z Dortmundu, w dniach od 2 do 4 listopada przebywałem we wspólnocie rodaków modlących się w kościele p.w. św. Anny w Dortmundzie, gdzie dnia 3 listopada udzieliłem bierzmowania 46 osobom. Przy okazji celebrowałem Eucharystię w kościele w Ewing, pierwszym, jaki polscy emigranci otrzymali do swej „dyspozycji” w okolicach Dortmundu. Wśród polskich emigrantów pracują księża wywodzący się z diecezji wrocławskiej ks. prałat Ryszard Mroziuk – proboszcz PMK w Dortmundzie oraz wikariusze - ks. lic. Rafał Kowalczyk i ks. dr Wojciech Styś. Warto podkreślić, że duszpasterstwo polskojęzyczne w kościele p.w. św. Anny trwa dokładnie od 100 lat. Na terenie miast znajduje się też dom Sióstr Elżbietanek z prowincji cieszyńskiej. Spotykając się z s. Moniką, s. Marceliną i s. Klarą miałem okazję poznać charakter ich pracy w jednym ze szpitali miejscowych.