Duszpasterstwa Polonijne

Duszpasterstwa Polonijne

5 czerwca znalazłem się na przeciwległym krańcu kontynentu ? na zielonej wyspie Irlandii, na zaproszenie tamtejszego koordynatora duszpasterstwa polskiej emigracji, ks. Jarosława Maszkiewicza (archidiecezja warszawska). Następnego dnia w południe celebrowałem Mszę świętą w kościele pw. św. Audoena w Dublinie wraz z grupą ok. 20 polskich kapłanów zaangażowanych w pracę duszpasterską z Polakami. Spotkanie z księżmi po Eucharystii było okazją do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

Dnia następnego zostałem przyjęty przez arcybiskupa Dublina Diarmuida Martina, który wyraził zadowolenie z pracy polskich kapłanów, a ja podziękowałem mu za życzliwość okazywaną polskiej wspólnocie, czego najlepszym dowodem jest przekazanie okazałej świątyni w centrum stolicy Irlandii dla celów polskiego duszpasterstwa. W tym samym dniu w godzinach wieczornych odprawiłem Mszę świętą ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.