II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

Polska Misja Katolicka w Austrii

WiedeW dniach 6 i 7 maja bp Wiesław Lechowicz przebywał w Wiedniu, gdzie w kościele „polskim”, na tzw. Renwegu udzielił bierzmowania 67 młodym ludziom. Ponieważ ta uroczystość przypadła w święto apostołów Filipa i Jakuba, dlatego w okolicznościowym kazaniu zachęcił bierzmowanych, by wzorem apostołów dążyli do spotkania z Jezusem i świadczenia o Nim poprzez korzystanie z darów Ducha Świętego. W sobotni wieczór bp Wiesław celebrował Eucharystię dla wspólnoty neokatechumenalnej w Wiedniu, prowadzonej przez ojców kapucynów.

Niedzielę natomiast poświęcił na posługę słowa podczas Mszy świętych w kościele polskim. Zachęcał do umacniania więzi z Dobrym Pasterzem poprzez słuchanie Jego głosu, coraz lepsze poznawanie Go i naśladowanie. Dziękował także Księżom Zmartwychwstańcom za ich pracę duszpasterską dla Polaków mieszkających w Wiedniu.

Zdjęcie ilustracyjne, PMK w Austrii,