Duszpasterstwa Polonijne w świecie

 

 Papież w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto. W XXIII niedzielę zwykłą cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich.

 Przypadający w tym roku 19 listopada I Światowy Dzień Ubogich przeżywany będzie pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRAŃCISZKA ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 

ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY - 14 stycznia 2018

 Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców – to główne przesłanie Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 14 stycznia 2018 roku

 Orędzia Papieża Franciszka na Światowy dzień Migranta i Uchodźcy 2018