Duszpasterstwa Polonijne w świecie

 

GrecjaW niedzielę 18 grudnia 2016 r. w Sali Teatralnej Parafii Polskiej w Atenach odbył się po raz kolejny już Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, organizowany dla uczniów Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. W spotkaniu kolędowym wzięły udział 22 klasy polskiej szkoły, scholka dziecięca i młodzieżowa oraz uczniowie ze świetlicy szkolnej. Galeria Foto

plakatW dniach od 17 do 19 marca br. grupa studentów i młodzieży pracującej z Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu organizuje zjazd młodzieży Polskich Misji Katolickich z południowych Niemiec w Weissenhorn niedaleko Ulm. Spotkanie będzie miało charakter szkolenia, prowadzonego przez przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) z Polski. Uczestnicząc w szkoleniu będzie można zdobyć umiejętności, potrzebne do prowadzenia spotkań młodzieży przy polskich Misjach. Więcej informacji..

„Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba” /Św. Brat Albert/

2. Fundacja Wychodząc naprzeciw wezwaniu Ojca Świętego Franciszka oraz biorąc za wzór działalność św. Matki Teresy oraz św. Brata Alberta, w dniu 27 października 2016 r powołana została Fundacja Charytatywna TERTIUM QUID. Celem fundacji jest niesienie pomocy polskiej emigracji, a zwłaszcza osobom bezdomnym, osobom w trudnej sytuacji, samotnym matkom,

Niemcy spotkanieW dniach od 2 do 4 grudnia br. w Prowincjalacie  Księży Chrystusowców w Bochum, odbyło się spotkanie robocze Komisji Katechetyczno - Edukacyjnej działającej przy  Polskiej Radzie Duszpasterstwa Europy Zachodniej. Prace Komisji  poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył  Ks. Prowincjał Edmund Druz SChr - przewodniczący tejże Komisji .

Przedstawienie Teatralne "Idzie Nowe" - Martin Coronado (Argentyna)

Foto - VideoArg. pielgrzymka  W III Niedzielę Adwentu 11 grudnia br. odbyła się 107 Polska Pielgrzymka do Maryjnego Sanktuarium Argentyny w Lujan organizowana przez Polską Misję Katolicką w Argentynie. Foto Galeria  

SenatW dniu 7 grudnia br. w Senacie RP - została otwarta wystawa pt. „Milenium 966–1966 na emigracji”. Wystawa prezentuje udział Polaków żyjących poza granicami Kraju w obchodach 1000-lecia Chrztu Polski, jakie miało miały miejsce w 1966 roku. W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział: