II Kongres Młodzieży Polonijnej

INT Plakat Kongres 2018

Obchody naszego tytularnego święta w tym roku miały charakter szczególny albowiem wpisywały się w celebrację zakończenia ogłoszonego jeszcze przez Benedykta XVI Roku Wiary. Ze wspólnotami, gdzie posługujemy powierzaliśmy się opiece Chrystusa Króla, prosząc, by nam błogosławił na kapłański trud, by pomnażał dobre owoce naszej posługi, by wspierał w chwilach uniesień i radości, jak i różnorodnych zmagań i doświadczeń. Zaś przede wszystkim modliliśmy się, aby Chrystus, Pan i Król naszych serc, umacniał nas w wierze, nadziei i miłości, by tę wiarę pomnażał i utwierdzał nas w przekonaniu, że On jest i działa przez i pośród nas…

8Ze wspólnotą polonijną gromadzącą się na niedzielnej Eucharystii w kościele st Leu st Gilles w Bagnolet, gdzie posługuje ks. Józef Wąchała SChr, uroczystość Chrystusa Króla przeżywali: delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej J.E. bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy tarnowski (tyt. Lambiridi), który po pielgrzymce polonijnych duszpasterzy do Rzymu na kilka dni zatrzymał się w Paryżu oraz Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. inf. Stanisław Jeż. Bardzo szczegółową relację przesłał nam ks. Józef; oddajmy zatem mu głos: „Goście przybyli na teren parafii już o godz. 10:30: za ich przyjęcie odpowiadał p. Jacek Pikusa (duszpasterz w tym czasie celebrował Mszę Świętą dla miejscowej wspólnoty francuskiej). Zatem wizyta w naszej wspólnocie dla gości rozpoczęła się od spotkania z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w katechezie w kaplicy Alsace de Bagnolet i polskich salkach (odbywa się ona w każdą niedzielę od godz. 11:00, a korzystająca z niej grupa ponad 50 dzieci i młodzieży w zdecydowanej większości nie uczęszcza do polskich szkół, zatem słabo mówi po polsku). Tu Dostojnych Gości powitały katechetki: p. Bożena Porlolulos, Edyta Kogut i Edyta Pikusa, które także opowiedziały o pracy katechetycznej. Nadeszła w końcu godzina ‘polskiej mszy’: wszyscy zgromadzili się w kościele Saint Leu – Saint Gilles w Bagnolet i po odmówieniu modlitwy Anioł Pański nastąpiło przywitanie i przedstawienie Gości, zwłaszcza ks. Biskupa. W tym pełnym szczegółów przemówieniu nie zabrakło dokładnego przedstawienia osoby ks. Biskupa, historii świątyni, życiorysu jej Patronów oraz zarysu duszpasterskiej działalności polonijnej w Bagnolet. Na zakończenie słowa wstępnego została wypowiedziana mszalna intencja: «Księże Biskupie proszę o odprawienie Mszy Świętej w intencji zgromadzonych». Ks. Biskup na początku świętej liturgii podziękował chrystusowcom za liczny udział w niedawno zakończonej pielgrzymce polonijnych duszpasterzy do Rzymu oraz złożył im życzenia z okazji przeżywanego w tę dzisiejszą uroczystość tytularnego święta. W homilii natomiast przypominał o religijności i kulturze wyniesionej z domów rodzinnych oraz prosił wszystkich obecnych: «dbajcie o swoich duszpasterzy i wspólnoty parafialne… znajdujcie czas na modlitwę, formację i niedzielną Eucharystię». Rozważanie było przeplatane poezją C. K. Norwida i świadectwem odwagi Romana Brandstaettera żydowskiego pisarza nawróconego, który mówił o Chrystusie wśród swoich ziomków. Nie zabrakło też podziękowań dla osób świeckich zaangażowanych w parafii: dla katechetek i Liturgicznej Służby Ołtarza za asystę, które ks. Biskup wypowiedział na zakończenie Mszy. Na szczególne zaznaczenie zasługuje podziękowanie dla dzieci za ich «bukiet» kwiatów, którym był odmówiony przez dzieci I roku katechizmu dziesiątek różańca – «III tajemnica bolesna: cierniem ukoronowanie Chrystusa»; «Bardzo dziękuję, piękny prezent i bardzo oryginalny…», powiedział ks. Biskup do dzieci. Następnie członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej podziękowali Biskupowi i Rektorowi PMK za przybycie, celebrację Eucharystii, wypowiedziane słowo (dodajmy tylko, że ks. Infułat nie zabierał głosu, odczytał w czasie Mszy Ewangelię) i przekazali upominki w postaci książek ‘Przewodnik po Paryżu’ dla ks. Biskupa oraz ‘Faire réussir, c’est réussir’ dla ks. Infułata. Po zakończonej Mszy Świętej jeszcze odbyło się spotkanie z parafianami, a potem świąteczny obiad dla Gości, dla księży chrystusowców pracujących na paryskich przedmieściach z ks. Prowincjałem Janem Ciągło na czele, dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej z rodzinami, organisty i katechetek z rodzinami. Na obiedzie było 25 osób. Całe świętowanie trwało do wieczora, do godz. 20:00.”

ks. Tomasz Mikulak TChr

kilka zdjęć tutaj

xl MainDnia 10 października odbyła się pielgrzymka Polaków mieszkających w Anglii do sanktuarium maryjnego w Walsingham. W tym roku wzięło w niej udział około 700 osób. Pielgrzymce przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, który w homilii zachęcał do naśladowania Matki Bożej w pełnieniu woli Boga i w wypełnianiu obowiązków względem bliźnich

Mszę świętą poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo pokutne połączone z sakramentem pokuty i pojednania. W pielgrzymce uczestniczyło sporo młodych ludzi i dzieci. Przybyli wraz ze swoimi duszpasterzami, wśród których byli obecni: rektor PMK w Anglii i Walii, ks. prałat Stefan Wylężek i prowincjał księży chrystusowców, ks. Wojciech Świątkowski.

Na zaproszenie ks. prałata Ryszarda Mroziuka z Dortmundu, w dniach od 2 do 4 listopada przebywałem we wspólnocie rodaków modlących się w kościele p.w. św. Anny w Dortmundzie, gdzie dnia 3 listopada udzieliłem bierzmowania 46 osobom. Przy okazji celebrowałem Eucharystię w kościele w Ewing, pierwszym, jaki polscy emigranci otrzymali do swej „dyspozycji” w okolicach Dortmundu. Wśród polskich emigrantów pracują księża wywodzący się z diecezji wrocławskiej ks. prałat Ryszard Mroziuk – proboszcz PMK w Dortmundzie oraz wikariusze - ks. lic. Rafał Kowalczyk i ks. dr Wojciech Styś. Warto podkreślić, że duszpasterstwo polskojęzyczne w kościele p.w. św. Anny trwa dokładnie od 100 lat. Na terenie miast znajduje się też dom Sióstr Elżbietanek z prowincji cieszyńskiej. Spotykając się z s. Moniką, s. Marceliną i s. Klarą miałem okazję poznać charakter ich pracy w jednym ze szpitali miejscowych.

Kochani Pielgrzymi,
Uczestnicy Nocy Czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy!
Czcigodne Siostry Zakonne i Drodzy Bracia w kapłaństwie,
prowadzący duszpasterstwo wśród Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny!

Serdecznie Was pozdrawiam, wyrażając radość, że po raz 28. odbywa się w Jasnogórskim Domu Matki modlitwa za polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem organizatorów Nocy Czuwania, czyli Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Założyciel Towarzystwa, kardynał August Hlond, w jednym ze swoich przemówień zauważył, że ?gwałtownie wzmaga się kryzys dusz polskich poza Krajem? i dodał ?ratować dusze naszych braci polskich na wychodźctwie to nasz święty obowiązek katolicki i polski?. Diagnoza Protektora Polskiej Emigracji, niestety, i dziś jest aktualna. Wobec tej sytuacji nie możemy pozostać obojętni. Różne są sposoby ratowania dusz ludzkich ? najbardziej dostępnym każdemu jest modlitwa. Dlatego razem z Wami, w duchowej łączności, pragnę się modlić nie tylko o zachowanie skarbu wiary, ale i jej pomnożenie wśród polskich emigrantów.

W dniach 04 ? 06 października 2013 r. odbyło się w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Maryjnym Mariabesyno w Gődőlő koło Budapesztu, doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów zachodniej Europy ? Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Węgier, Włoch i Polski.

Dnia 21 września odwiedziłem wspólnotę polskich rodaków gromadzącą się w polskiej parafii misyjnej w Berlinie, odpowiadając na zaproszenie jej proboszcza ? salezjanina, ks. Marka Kędzierskiego. W tym dniu w samo południe udzieliłem sakramentu bierzmowania 117 osobom ? 100 z nich stanowiła młodzież. Pięknie przygotowana liturgia, okazały kościół ? bazylika pw. św. Jana Chrzciciela, która poprzednio służyła duszpasterstwu wojskowemu, wypełniona ludźmi, przejęcie malujące się na twarzach bierzmowanych stworzyły dobry klimat do modlitwy i zawierzenia się Duchowo Świętemu.