Duszpasterstwa Polonijne

Duszpasterstwa Polonijne

Niedziela, 18 października, była dniem wizyty bp Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Glasgow. Szacuje się, że obecnie w Glasgow przebywa ok. 20 tys. Polaków. Wielu z nich to młodzi i wykształceni ludzie.

Galeria zdjęć..

W stolicy Szkocji pracuje wśród naszych rodaków już od 40 lat ks. Marian Łękawa SAC, który cieszy się powszechnym szacunkiem tak w polskim, jak i szkockim środowisku. Pełni też funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji.

Dnia 16 lutego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu (przy PMK) miała miejsce uroczystość poświęcenia odnowionej świątyni. Poświęcenia dokonał arcybiskup Paryża, kardynał André Vingt-Trois, który przewodniczył Mszy świętej. W imieniu KEP podziękowałem arcybiskupowi i biskupom francuskim za życzliwość okazywaną polskim duszpasterzom i umożliwianie im prowadzenia duszpasterstwa polskojęzycznego na terenie Francji. Po Eucharystii miałem okazję spotkać się z przedstawicielami Rady Parafialnej i innych instytucji związanych z polskim duszpasterstwem i polską kulturą w Paryżu.

Dzień wcześniej odbyła się w „naszej" świątyni prezentacja odrestaurowanego wnętrza, w której uczestniczyli ambasador Polski we Francji – p. Tomasz Orłowski, przedstawiciele Ministerstwa Kultury Francji, władz miejskich, konserwatorzy i członkowie rodziny d'Ornano – główni fundatorzy restauracji polskiego kościoła. Tym wszystkim osobom należą się słowa głębokiej wdzięczności, podobnie jak i Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu – ks. infułatowi Stanisławowi Jeżowi oraz proboszczowi parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. kanonikowi Wacławowi Szubertowi. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pełni od 1844 roku rolę głównej świątyni polskiej emigracji w Paryżu. Świątynia zaliczona została do najcenniejszych zabytków miasta – zwana klasycystycznym Notre-Dame-de-l'Assomption.

W dniach od 1 do 8 lutego odbyła się w Rzymie wizyta „ad limina Apostolorum". W jej trakcie miało miejsce spotkanie w Pontificio Consiglio per Migranti e Itineranti. W spotkaniu tym brał udział przewodniczący Komisji – kardynał Antonio MarioVegliò oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów Komisji, zajmujących się między innymi duszpasterstwem emigrantów, imigrantów, przesiedleńców, studentów obcokrajowców, pracownikami cyrków, Romów i duszpasterstwem turystycznym. Ze strony polskiej w spotkaniu brali udział: bp Wieslaw Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Wojciech Polak – Sekretarz Generalny KEP, bp Krzysztof Zadarko – członek Komisji Episkopatu Polski ds.. Polonii i Polaków za Granicą, bp Kazimierz Gurda, bp Ryszard Karpiński – były Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W dniach 17-20 stycznia 2014 roku Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz oraz Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie bp Adam Szal wraz z Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie ks. Adamem Wodarczykiem przebywali w Ośrodku Ruchu w Carlsbergu w Niemczech, w miejscu gdzie ostatnie lata życia spędził Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Podczas tej wizyty miały miejsce spotkania z kapłanami i świeckimi należącymi do Ruchu Światło-Życie oraz z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisławem Budyniem i z ks. Ryszardem Mroziukiem reprezentującym Katolickie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej. Doceniając rolę Ruchu w duszpasterstwie polskiej emigracji, zastanawiano się nad wyzwaniami stojącymi wobec Ośrodka w Carslsbergu i posługi Ruchu Światło-Życie w Niemczech.

NAJSTARSZĄ, POLSKA WSPÓLNOTA PARAFIALNĄ NA WYSPACH BRYTYJSKICH  

12 października przypada rocznica konsekracji kościoła pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie. Dokonał jej prymas Polski kardynał August Hlond w 1930 rokuHistoria Parafii

DevoniaW 85. rocznicę tego wydarzenia bp Wiesław Lechowicz celebrował dziękczynną Eucharystię w kościele polskim na Devonia RoadW homilii, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zwrócił uwagę, że świątynia jest miejscem spotkania z przychodzących Jezusem, który uczy, prowadzi i umacnia w drodze ziemskiego pielgrzymowania, dając szczęśliwe życie ziemskie i wieczne. Kaznodzieja zachęcał też do aktywnego włączania się w życie parafii i takiego jej kształtowania, by Polakom mieszkającym w Londynie łatwiej było rozpoznać Jezusa żyjącego w Kościele.

Obchody naszego tytularnego święta w tym roku miały charakter szczególny albowiem wpisywały się w celebrację zakończenia ogłoszonego jeszcze przez Benedykta XVI Roku Wiary. Ze wspólnotami, gdzie posługujemy powierzaliśmy się opiece Chrystusa Króla, prosząc, by nam błogosławił na kapłański trud, by pomnażał dobre owoce naszej posługi, by wspierał w chwilach uniesień i radości, jak i różnorodnych zmagań i doświadczeń. Zaś przede wszystkim modliliśmy się, aby Chrystus, Pan i Król naszych serc, umacniał nas w wierze, nadziei i miłości, by tę wiarę pomnażał i utwierdzał nas w przekonaniu, że On jest i działa przez i pośród nas…

8Ze wspólnotą polonijną gromadzącą się na niedzielnej Eucharystii w kościele st Leu st Gilles w Bagnolet, gdzie posługuje ks. Józef Wąchała SChr, uroczystość Chrystusa Króla przeżywali: delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej J.E. bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy tarnowski (tyt. Lambiridi), który po pielgrzymce polonijnych duszpasterzy do Rzymu na kilka dni zatrzymał się w Paryżu oraz Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. inf. Stanisław Jeż. Bardzo szczegółową relację przesłał nam ks. Józef; oddajmy zatem mu głos: „Goście przybyli na teren parafii już o godz. 10:30: za ich przyjęcie odpowiadał p. Jacek Pikusa (duszpasterz w tym czasie celebrował Mszę Świętą dla miejscowej wspólnoty francuskiej). Zatem wizyta w naszej wspólnocie dla gości rozpoczęła się od spotkania z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w katechezie w kaplicy Alsace de Bagnolet i polskich salkach (odbywa się ona w każdą niedzielę od godz. 11:00, a korzystająca z niej grupa ponad 50 dzieci i młodzieży w zdecydowanej większości nie uczęszcza do polskich szkół, zatem słabo mówi po polsku). Tu Dostojnych Gości powitały katechetki: p. Bożena Porlolulos, Edyta Kogut i Edyta Pikusa, które także opowiedziały o pracy katechetycznej. Nadeszła w końcu godzina ‘polskiej mszy’: wszyscy zgromadzili się w kościele Saint Leu – Saint Gilles w Bagnolet i po odmówieniu modlitwy Anioł Pański nastąpiło przywitanie i przedstawienie Gości, zwłaszcza ks. Biskupa. W tym pełnym szczegółów przemówieniu nie zabrakło dokładnego przedstawienia osoby ks. Biskupa, historii świątyni, życiorysu jej Patronów oraz zarysu duszpasterskiej działalności polonijnej w Bagnolet. Na zakończenie słowa wstępnego została wypowiedziana mszalna intencja: «Księże Biskupie proszę o odprawienie Mszy Świętej w intencji zgromadzonych». Ks. Biskup na początku świętej liturgii podziękował chrystusowcom za liczny udział w niedawno zakończonej pielgrzymce polonijnych duszpasterzy do Rzymu oraz złożył im życzenia z okazji przeżywanego w tę dzisiejszą uroczystość tytularnego święta. W homilii natomiast przypominał o religijności i kulturze wyniesionej z domów rodzinnych oraz prosił wszystkich obecnych: «dbajcie o swoich duszpasterzy i wspólnoty parafialne… znajdujcie czas na modlitwę, formację i niedzielną Eucharystię». Rozważanie było przeplatane poezją C. K. Norwida i świadectwem odwagi Romana Brandstaettera żydowskiego pisarza nawróconego, który mówił o Chrystusie wśród swoich ziomków. Nie zabrakło też podziękowań dla osób świeckich zaangażowanych w parafii: dla katechetek i Liturgicznej Służby Ołtarza za asystę, które ks. Biskup wypowiedział na zakończenie Mszy. Na szczególne zaznaczenie zasługuje podziękowanie dla dzieci za ich «bukiet» kwiatów, którym był odmówiony przez dzieci I roku katechizmu dziesiątek różańca – «III tajemnica bolesna: cierniem ukoronowanie Chrystusa»; «Bardzo dziękuję, piękny prezent i bardzo oryginalny…», powiedział ks. Biskup do dzieci. Następnie członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej podziękowali Biskupowi i Rektorowi PMK za przybycie, celebrację Eucharystii, wypowiedziane słowo (dodajmy tylko, że ks. Infułat nie zabierał głosu, odczytał w czasie Mszy Ewangelię) i przekazali upominki w postaci książek ‘Przewodnik po Paryżu’ dla ks. Biskupa oraz ‘Faire réussir, c’est réussir’ dla ks. Infułata. Po zakończonej Mszy Świętej jeszcze odbyło się spotkanie z parafianami, a potem świąteczny obiad dla Gości, dla księży chrystusowców pracujących na paryskich przedmieściach z ks. Prowincjałem Janem Ciągło na czele, dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej z rodzinami, organisty i katechetek z rodzinami. Na obiedzie było 25 osób. Całe świętowanie trwało do wieczora, do godz. 20:00.”

ks. Tomasz Mikulak TChr

kilka zdjęć tutaj