Duszpasterstwa Polonijne w świecie

 


Bp Wiesław Lechowicz
DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ
Pl-01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
tel.+48 (22) 530-48-69, e-mail: emigracja@episkopat

Warszawa, 19 stycznia 2016 r.

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie kierują wzrok duszpasterzy polskich emigrantów na tych, od których zależy przyszłość Kościoła i ewangelizacji. Dlatego Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą, Komisja KEP ds. Misji i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży organizują w Warszawie Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej, który rozpocznie się wieczorem w niedzielę 17 lipca, a zakończy w środę 20 lipca. Miejscem Kongresu będzie Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy UKSW. W czasie pobytu w Warszawie młodzież zamieszka u rodzin z pobliskich parafii.

ZAPRASZAMY: facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej