Duszpasterstwa Polonijne

Duszpasterstwa Polonijne

 Papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto. W XXIII niedzielę zwykłą cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich.

 Przypadający w tym roku 19 listopada I Światowy Dzień Ubogich przeżywany będzie pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

 ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRAŃCISZKA ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 

Nowy kanclerzW polskich zakładach naukowych i polskim seminarium duchownym w Orchard Lake (USA) odbyła się uroczystość objęcia urzędu kanclerza tych instytucji przez ks. Mirosława Króla - dotychczasowego kustosza sanktuarium św. Jana Pawła II w archidiecezji Newark i przewodniczącego Fundacji Jana Pawła II w USA. W celebracjach uczestniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

BudapesztW dniach od 7 - 15 października w Budapeszcie odbywają się 23. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, 7 października rozpoczął je koncert organowy Józefa Skrzeka w peszteńskiej bazylice św. Stefana, a 8 października w Kościele Polskim odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Andrzeja Nowobilskiego, w asyście księży Dionizego Jedynaka i Mariana Krystka oraz proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka.  Galeria Foto

 80. Parada Pułaskiego na nowojorskim Manhatanie

Prymas USA

W diach od 30 września do 5 października 2017 r. Prymas Polski gości z wizytą duszpasterską wśród Polonii w USA. Abp Wojciech Polak odwiedzi m.in. Linden, Nowy Jork oraz Orchard Lake, gdzie weźmie udział w instalacji nowego kanclerza tamtejszych ośrodka polonijnego  i polskich Zakładów Naukowych.

Arg. kombatanci21 września 2017 r z okazji rocznicy „Bitwy o Anglię - Ambasada Wielkiej Brytanii w Buenos Aires uhonorowała polskich kombatantów Franciszka Ślusarza i Antoniego Żebrowskiego.

Foto galeria

Pragniemy, aby nasi Polscy Kombatanci żyjący na argentyńskiej ziemi, mieli świadomość, że ich ofiara i trud