II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

Kochani Pielgrzymi,
Uczestnicy Nocy Czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy!
Czcigodne Siostry Zakonne i Drodzy Bracia w kapłaństwie,
prowadzący duszpasterstwo wśród Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny!

Serdecznie Was pozdrawiam, wyrażając radość, że po raz 28. odbywa się w Jasnogórskim Domu Matki modlitwa za polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem organizatorów Nocy Czuwania, czyli Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Założyciel Towarzystwa, kardynał August Hlond, w jednym ze swoich przemówień zauważył, że ?gwałtownie wzmaga się kryzys dusz polskich poza Krajem? i dodał ?ratować dusze naszych braci polskich na wychodźctwie to nasz święty obowiązek katolicki i polski?. Diagnoza Protektora Polskiej Emigracji, niestety, i dziś jest aktualna. Wobec tej sytuacji nie możemy pozostać obojętni. Różne są sposoby ratowania dusz ludzkich ? najbardziej dostępnym każdemu jest modlitwa. Dlatego razem z Wami, w duchowej łączności, pragnę się modlić nie tylko o zachowanie skarbu wiary, ale i jej pomnożenie wśród polskich emigrantów.

 

Korzystam również z okazji, aby złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo polskojęzyczne. Składam je na ręce Przełożonych Generalnych Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W dalszym ciągu realizujcie swe powołanie z wiarą i miłością, dzięki czemu nie tylko uchronicie wielu Polaków przed utratą wiary, ale pozwolicie im właśnie w wierze dostrzec światło i drogowskaz na drogach życia na obczyźnie.

Pasterskim błogosławieństwem obejmuję wszystkich Pielgrzymów i intencje, jakie zanosicie do Boga przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Matki, a także ośmielam się prosić o modlitwę w intencji mojej duszpasterskiej posługi.

? Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

 Tarnów, 16 października 2013 r