II Kongres Młodzieży Polonijnej

Str. Kongres

W dniach 04 ? 06 października 2013 r. odbyło się w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Maryjnym Mariabesyno w Gődőlő koło Budapesztu, doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów zachodniej Europy ? Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Węgier, Włoch i Polski.

Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał ?Media w przekazywaniu wiary?.

W trakcie obrad, wysłuchano trzech referatów: redaktora Marcina Przeciszewskiego, prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej ? ?Obrona wiary i Kościoła poprzez media?; księdza Marka Ciesielskiego, duszpasterza z Bonn ? ?Duszpasterstwo w konfrontacji ze współczesnością ? media w duszpasterstwie parafialnym? ojca Andrzeja Koprowskiego SJ, dyrektora programowego Radia Watykańskiego ? ?Media w przekazywaniu wiary?.

Doceniono rolę mediów w duszpasterstwie parafialnym oraz wskazano na konieczność coraz bardziej profesjonalnego korzystania ze współczesnych środków komunikacyjnych w ewangelizacji. Uczestnicy obrad z wielkim niepokojem zauważyli zdecydowanie antykościelny charakter dużej części mass-mediów w Polsce, a z uznaniem odnieśli się do działalności mediów katolickich. Obrady stały się też okazją do wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach duszpasterskich.

Poruszono także tematykę związaną z organizacją i przebiegiem pielgrzymki duchownych do Rzymu na zakończenie Roku Wiary, jaka odbędzie się w dniach od 18-21 listopada br.

Spotkanie zakończyło się celebrą Mszy świętej we wspólnocie polskiej przy parafii personalnej w Budapeszcie prowadzonej przez księdza Karola Kozłowskiego SChr. we współpracy z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. We Mszy Świętej uczestniczył także Pan Roman Kowalski, ambasador RP na Węgrzech.

Ustalono, że zebranie Rady w przyszłym roku zostanie poświęcone duszpasterstwu emigracyjnemu w kontekście współczesnych zagadnień antropologicznych.